////

Nezamestnaných za celý minulý rok pribudlo

4 min. čítania

Počet ľudí bez práce na sklonku roka 2021 klesal, vďaka čomu sa miera nezamestnanosti na kvartálnej úrovni znížila na 6,6 %, na celoročnej úrovni však mierne vzrástla na 6,8 %. Naďalej však rástol počet dlhodobo nezamestnaných.

V priebehu 4. štvrťroka 2021 sa počet ľudí bez práce podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS)1) znížil už druhý štvrťrok za sebou. Počet nezamestnaných2) bol medziročne nižší o 3,5 % a dosiahol 183,4 tis. osôb. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa po sezónnom očistení zvýšil o 0,6 % na 184,6 tis. osôb.

Miera nezamestnanosti sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka znížila o 0,3 percentuálneho bodu (p. b.) na úroveň 6,6 %. 

Porovnať aktuálne dáta v dlhšom časovom rade, teda napríklad s rovnakým obdobím roka 2019 nie je možné, pretože od r. 2021 došlo v dôsledku novej legislatívy EÚ k významným metodickým zmenám a údaje nie sú kompatibilné s údajmi za predchádzajúce obdobia. S cieľom zabezpečiť základné informácie o trhu práce boli osobitne prepočítané v maximálnej možnej miere medziročné indexy, nie však ostatné či staršie dáta VZPS.

Pretrvávajúca pandémia ovplyvňuje najmä dlhodobú nezamestnanosť. V aktuálnom štvrtom štvrťroku 2021 tvorili dlhodobo nezamestnaní (bez práce viac ako 1 rok) vyše 125 tis. osôb, čo prestavovalo 68 % z počtu nezamestnaných. Podiel dlhodobo nezamestnaných sa zvyšoval od začiatku roka 2021, ešte v 1. štvrťroku 2021 tvorili ľudia bez práce dlhšie ako 12 mesiacov len 45 % spomedzi nezamestnaných. Celkový medziročný nárast počtu nezamestnaných v skupine osôb bez práce v dĺžke 12 a viac mesiacov sa medziročne zvýšil o 43,6 %.

Krátkodobá nezamestnanosť (v trvaní do 12 mesiacov) klesla na sklonku roka 2021 o viac ako 40 %.

Nezamestnaní medziročne pribudli len vo vekových skupinách nad 49 rokov, najvýraznejšie v skupine od 50 do 54 rokov o 58,7 %. Ostatné vekové skupiny zaznamenali zníženie počtu nezamestnaných, najviac medzi mladými do 25 rokov, o 15,7 %.

Z pohľadu ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa najviac osôb naposledy pracovalo v priemysle, v obchode a v stavebníctve. Ubudol tiež počet nezamestnaných bez pracovnej skúsenosti, medziročne o 1,8 %. Doposiaľ nikdy nepracovalo 49,4 tis. osôb, čo predstavovalo viac než štvrtinu spomedzi nezamestnaných.

Z regionálneho hľadiska počet nezamestnaných vo 4. štvrťroku 2021 medziročne klesol v piatich krajoch, zvýšil sa v troch. Relatívne najviac nezamestnaných v porovnaní so 4. štvrťrokom 2020 pribudlo v Košickom a Banskobystrickom kraji, a to približne o 20 %. Okrem toho pribudli nezamestnaní aj v Trnavskom kraji. Najvýraznejší relatívny pokles zaznamenal Bratislavský kraj (o 41,1 %) a Trenčiansky kraj (o 30,8 %). Najviac nezamestnaných bolo aj naďalej v krajoch východného Slovenska, v každom z nich to bolo viac ako 40 tis. ľudí bez práce.

Najvyššia miera nezamestnanosti bola v Banskobystrickom kraji (11 %), dvojcifernú hodnotu  dosiahla tiež v Košickom kraji (10,8 %) a  Prešovskom kraji (10,4 %). Súčasne v Banskobystrickom regióne nastal aj najvyšší nárast miery nezamestnanosti (o 1,9 p. b.). Naopak, najvýraznejšie zlepšenie situácie nastalo v Prešovskom kraji, kde miera nezamestnanosti klesla o 1,8 p. b.

Nezamestnanosť v roku 2021

Za celý rok 2021 nezamestnanosť medziročne vzrástla o 4,7 %. Počet nezamestnaných dosiahol 187,6 tis. osôb. Miera nezamestnanosti v roku 2021 stúpla o 0,3 p. b. a dosiahla na celoročnej úrovni 6,8 %.

Podľa ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa sa najviac zvýšili počty ľudí bez práce, ktorí naposledy pracovali v obchode (o 4,1 tis.) a v stavebníctve (o 3,4 tis.). Výrazne sa znížil počet nezamestnaných, ktorí naposledy pracovali v oblasti priemyslu (najväčšie zamestnávateľské odvetvie), ich počet minulý rok medziročne klesol o 14,8 %.

Z regionálneho hľadiska na celoročnej báze počet nezamestnaných vzrástol v troch krajoch. Najvyšší úbytok počtu ľudí bez práce nastal v Bratislavskom kraji (o 15,9 %) a v Nitrianskom kraji (o 12,2 %), nižšie úbytky nastali aj v Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom kraji. Naopak najdynamickejší nárast počtu ľudí bez práce nastal v Trnavskom kraji o 36,2 %, ide však o región s nižším počtom nezamestnaných.

Miera nezamestnanosti sa za celý rok 2021 najvýraznejšie zvýšila v Košickom kraji (o 2,2 p. b.) a dosiahla úroveň 10,3 %. Najvyššiu mieru nezamestnanosti aj v roku 2021 podobne ako v predošlých rokoch mal Prešovský kraj (11,4 %). Pokles miery nezamestnanosti v rámci bilancie celého roka 2021 nastal v piatich krajoch, najviac v Nitrianskom kraji (o 0,6 p .b.). Najnižšia miera nezamestnanosti je dlhodobo v Bratislavskom kraji, v roku 2021 bolo bez práce 2,6 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva.

Komentovať

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Predch. článok

HDP minulý vzrástlo, no úroveň z predpandemického obdobia ešte nedosiahlo

Nasl. článok

Minulý rok ubudlo najmä zamestnancov v službách

Viac z Biznis

0 0,00