///

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach vo februári 2022

2 min. čítania
Vo februári rástli oproti januáru tržby takmer vo všetkých odvetviach okrem priemyslu, kde tržby medzimesačne poklesli.

Ťažiskový priemysel si udržal rast tržieb, aj keď v odvetví výroby dopravných prostriedkov tržby poklesli. Vysoké medziročné rasty sa prejavili tiež v doprave (vrátane skladovania), ako aj v informačných a komunikačných činnostiach. 

Stavebníctvo či vybrané trhové služby síce rástli, zatiaľ však len nedostatočne dobiehali prepady z februára minulého roka. 

Rástli o viac ako 5%

Tržby v priemysle vo februári 2022 vzrástli medziročne o 5,1 %. Pozitívny trend v ťažiskovom odvetví slovenskej ekonomiky pretrvával štvrtý mesiac za sebou, ale oproti januáru sa dynamika rastu spomalila o viac než polovicu.

Potešujúci je tento trend aj v kontexte faktu, že pred rokom vo februári 2021 bol priemysel tiež v pluse a jeho tržby v čase vrcholu jednej z vĺn pandémie nepadali ako v iných odvetviach.

Medziročne vyššie tržby vo februári 2022 zaznamenalo celkovo 13 zo 16 sledovaných odvetví (resp. špeciálnych zoskupení odvetví) priemyslu, ale len jedno odvetvie dosiahlo rast vyšší ako 20 %.

Elektrina a plyn

Najvýznamnejšie zvýšenie zaznamenali tržby vo výrobe kovov o 13,8 %, ako aj v dodávke elektriny a plynu o 11,9 %. Lepšiemu výsledku priemyslu zabránil medziročný pokles  tržieb vo výrobe dopravných prostriedkov o 7 %.

Naopak, podniky dopravy a skladovania vo februári 2022 dynamiku medziročného rastu tržieb zvýšili na 18,5 %, pričom ich ťahali nahor vysoké rasty v pozemnej doprave (vrátane dopravy potrubím), ale aj v skladovaní a pomocných činnostiach.

Tržby informačných a komunikačných činností (IaK) boli vo februári 2022 vyššie o 13,9 %, pričom rastúci trend si udržiavali posledných 12 mesiacov a aktuálne tempo zvýšenia bolo  druhé najvyššie za toto obdobie. S výnimkou telekomunikácií rast zaznamenali všetky zložky odvetvia.

Dynamické stavebníctvo

Po januárovom prepade vzrástli medziročné tržby dynamickejšie aj v stavebníctve o 11,3 %. Treba však brať do úvahy nízku porovnávaciu základňu pred rokom, pretože počas prvých dvoch mesiacov roka 2021 sa tržby odvetvia prepadli o viac ako 20 %.

Aktuálne hodnoty tržieb v stálych cenách tak stále výraznejšie zaostávali za úrovňou hodnôt pred pandémiou (vo februári 2020).

Tržby vybraných trhových služieb si druhý mesiac udržiavali medziročný rast, a to aktuálne o 4,9 %. Dobehli tak len časť minuloročného februárového prepadu o viac ako 7 %. Vývoj v jednotlivých činnostiach bol naďalej veľmi rozkolísaný.

V dvoch podielovo najvýznamnejších zložkách boli zaevidované vysoké rasty, v odborných, vedeckých a technických činnostiach dokonca o viac ako 40 %. Naopak, v oblasti nehnuteľností tržby medziročne klesli o 7,7 %.

Februári 2022 v porovnaní s januárom 2022

V medzimesačnom porovnaní po očistení od sezónnych vplyvov tržby klesli len v priemysle, a to o 2,2 %. V ostatných odvetviach vzrástli, a to v doprave a skladovaní o 3,6 %, ako aj v informačných a komunikačných činnostiach o 2,8 %, v stavebníctve o 0,6 % a vo vybraných trhových službách o 0,1 %.

Vývoj za prvé dva mesiace

V súhrne za dva mesiace roku 2022 tržby za vlastné výkony a tovar medziročne vzrástli v priemysle o 8,7 %, v doprave a skladovaní o 16,2 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 11,7 %, vo vybraných trhových službách o 5 % a v stavebníctve o 0,6 %.

Komentovať

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Predch. článok

Premiér: Koalícia predstaví nový balík kompenzácií občanom v najbližších dňoch

Nasl. článok

Inflácia v marci rástla rýchlejšia. Dosiahla dvojcifernej hodnoty

Viac z Biznis

0 0,00