/

NBS: Väčšina Rómov z osád je ohrozená chudobou

3 min. čítania
Riziko chudoby, materiálna deprivácia, vzdelanie a zdravie v prostredí marginalizovaných rómskych komunít je aj jednou z výziev našej krajiny, ktorú identifikovala správa NBS Štrukturálne výzvy.

Medzinárodný deň Rómov pripadá na 8. apríl, kedy si pripomíname výročie vzniku medzinárodnej rómskej únie. Tá bola založená na kongrese v Opringtone pri Londýne v roku 1971. 

Podľa oficiálnych štatistík zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 predstavuje rómska národnostná menšina druhú najpočetnejšiu menšinu na Slovensku s podielom 2,9 %. Odhady z Atlasu rómskych komunít však hovoria o takmer trojnásobnom počte.

Napriek jej početnosti a kultúrnemu bohatstvu, je často odsúvaná na okraj záujmu majority a čelí mnohým problémom.

Väčšina ohrozených chudobou

Až 87 % Rómov žijúcich v prostredí marginalizovaných rómskych komunít je ohrozených chudobou. Vyplýva to z údajov prieskumu EÚ zameraného na príjem a životné podmienky EU-SILC za rok 2018, pričom najviac boli rizikom chudoby ohrozené deti do 16 rokov (91 %). Naopak najmenej boli ohrození seniori vo veku 60 a viac rokov (63 %).

Oproti roku 2016, kedy prieskum robila Európska agentúra pre základné ľudské práva (FRA) sa riziko chudoby v prostredí marginalizovaných rómskych komunít výrazne nezmenilo. 

Riziko chudoby v prostredí MRK vo vybraných krajinách v rokoch 2018 a 2016 (zdroj: EU-SILC v prostredí MRK 2018, Európska agnetúra pre základné ľudské práva – FRA 2016)

Kým k zlepšeniu došlo najmä u seniorov vo veku 60 a viac rokov, ktorých riziko chudoby kleslo o 23 p. b., tak  riziko chudoby mladých vo veku 16 – 24 rokov sa mierne zvýšilo o 1,2 p. b.

Len 1,4 % ľudí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít netrpí nedostatkom základného vybavenia domácnosti alebo neschopnosťou sa vyrovnať s bežnými neočakávanými výdavkami. Závažnou materiálnou depriváciou, čo znamená neschopnosť dovoliť si 4 a viac položiek trpí až 58 % ľudí z prostredia MRK.

Dovolenka je luxus

Kým dovolenka je luxusom, tak základné vybavenie domácností až tak nechýba. Najčastejšie si ľudia z prostredia marginalizovaných rómskych komunít nemôžu dovoliť dovolenku mimo domu raz ročne a to až 96 % ľudí.

Táto položka je najviac nedostupná aj pre všetkých obyvateľov Slovenska, z ktorých si ju nemôže dovoliť 40 % ľudí. Čeliť neočakávaným finančným výdavkom nedokáže 9 z 10 ľudí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít, čo je 3 krát viac ako priemer celého Slovenska. 

Podiel obyvateľov, ktorí si nemôžu dovoliť konkrétnu položku (Zdroj: Eurostat, EU-SILC v prostredí MRK 2018)

Na treťom mieste v nedostupnosti položiek ľudí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít je automobil, ktorý si nemôže dovoliť 59 % ľudí. Najdostupnejšími sledovanými položkami sú farebná TV, telefón a automatická práčka.

Iba nižšie vzdelanie

Polovica ľudí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku dosiahne nižšie stredné vzdelanie a tretina vyššie stredné vzdelanie. Žiadne vzdelanie nezíska 6 % a základné 12 % ľudí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít.

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie ľudí z prostredia MRK (Zdroj: Európska agnetúra pre základné ľudské práva – FRA 2016)

Vysokoškolské vzdelanie dosiahne iba 1% ľudí. Porovnateľná situácia je aj v Českej republike s mierne vyšším zastúpením nižšieho stredného vzdelania na úkor základného. Naopak v Maďarsku je výrazne vyššie zastúpenie ľudí bez vzdelania alebo len so základným vzdelaním na úkor nižšieho a vyššieho stredného vzdelania. 

Žijú kratšie

Sociálne vylúčenie sa negatívne odzrkadľuje aj na zdravotných výsledkoch marginalizovaných rómskych komunít. Očakávaná dĺžka života pri narodení v prostredí marginalizovaných rómskych komunít je skoro o 7 rokov nižšia ako u väčšinovej populácie. 

Očakávaná dĺžka života a dojčenská úmrtnosť na Slovensku v roku 2015 (Zdroj: IFP)

Znepokojivým ukazovateľom je aj miera dojčenskej úmrtnosti, ktorá je v prostredí marginalizovaných rómskych komunít 2,5-násobne vyššia ako u väčšinovej populácie.

Dôvodom okrem zlých životných podmienok môže byť aj horší prístup k zdravotnej starostlivosti z dôvodu finančných a jazykových bariér ako aj nízkej informovanosti a diskriminácie.

Komentovať

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Predch. článok

Ako na investovanie: Životná poistka je dôležitá súčasť rezervy

Nasl. článok

Úroky na hypotékach rastú. Ďalšia banka zvýšila sadzby

Viac z Peniaze

0 0,00