/

Deficit verejných financií v roku 2021 presiahol 6 % HDP

2 min. čítania

Verejná správa v roku 2021 hospodárila s deficitom takmer 6 mld. eur, čo predstavovalo hodnotu 6,15 % z HDP Slovenskej republiky. Dlh verejnej správy presiahol 61 miliárd eur, čo bolo nad úrovňou 63 % HDP.

Predbežne viac ako 6%

Vyplýva to zo Správy o deficite a dlhu SR, ktorú aktuálne zverejnil Štatistický úrad SR. Správa obsahuje polodefinitívny výsledok hospodárenia sektora verejnej správy SR za rok 2021 a spresňuje dáta o hospodárení štátu za roky 2018 – 2020. Údaje na rok 2022 sú podľa aktuálne schváleného rozpočtu verejnej správy.

Štát v roku 2021 hospodáril s deficitom 6,15 % z HDP, pričom v roku 2020 to bolo 5,47 % z HDP. Medziročne sa deficit verejnej správy v absolútnej hodnote zvýšil o 0,94 miliardy eur na takmer 6 miliárd eur. Na tomto výsledku sa podieľala najmä ústredná štátna správa, ktorá hospodárila s mínusom 6,2 mld. eur, miestna samospráva vykázala mierny deficit 23 mil. eur a fondy sociálneho zabezpečenia mierny prebytok 270 mil. eur.

Štátny dlh prekročil 63 % HDP

Dlh verejnej správy v roku 2021 dosiahol takmer 61,3 miliardy eur, čo predstavovalo 63,1 % z hodnoty HDP. V roku 2020 dosahovala jeho hodnota 59,7 % z ročného HDP. Počas roka 2021 dlh vzrástol o 6,2 mld. eur, čo ovplyvnil nový deficit; aj významné zvýšenie hotovosti.

Správu s údajmi o deficite a dlhu predložil ŠÚ SR Európskej komisii (EK) v pravidelnom termíne k 1. aprílu (tzv. jarná EDP notifikácia). V zmysle medzinárodných záväzkov SR zostavuje a zasiela Eurostatu údaje o dlhu a deficite sektora verejnej správy dvakrát ročne, vždy k 1. aprílu a spresnené údaje k 1. októbru kalendárneho roka. Cieľom je posúdenie plnenia tzv. Maastrichtských kritérií v oblasti rozpočtu jednotlivých členských krajín

V porovnaní s predošlou správou z jesene 2021 boli do systému národných účtov ŠÚ SR zapracované viaceré metodické zmeny týkajúce sa sektorovej klasifikácie subjektov a spresnenia údajov o transakciách subjektov verejnej správy. Tieto zmeny však deficit či dlh verejnej správy významnejšie neovplyvnili.

Vplyvy na deficit a dlh

Pri zostavovaní ukazovateľov sektora verejnej správy ŠÚ SR v roku 2021 vychádzal zo štandardných podkladov a úprav z minulých období. Napriek pandémii COVID-19 mal úrad k dispozícii porovnateľné údaje ako v predchádzajúcich rokoch a nebolo potrebné dáta významnejšie dopočítavať.

Výsledný deficit ovplyvnilo zvýšenie výdavkov (vrátane COVID opatrení, z ktorých najväčší podiel predstavujú opatrenia „prvej pomoci“), ako aj zníženie príjmov sektora verejnej správy. Údaje boli zostavené na základe účtovných výkazov, dodatočných podkladov a informácií o subjektoch sektora verejnej správy podľa metodiky Európskeho systému národných a regionálnych účtov (ESA 2010) a ostatných pokynov a odporúčaní Eurostatu.

SR vykazuje deficit a dlh verejnej správy podľa Nariadenia Rady (ES) č. 479/2009 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

Dáta o deficite a dlhu za členské krajiny EÚ zverejní EUROSTAT v piatok 22. apríla 2022 o 11:00 h.

Komentovať

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Predch. článok

Tesla za prvé tri mesiace zarobila rekordnú sumu

Nasl. článok

Pomáhajte kúpou knihy Vojna na Ukrajine – Príbehy z hranice

Viac z Ekonomika

0 0,00