13.8 C
Bratislava
DomovBiznisKotolne môžu ešte niekoľko dní požiadať o dodávku energií za regulované ceny

Kotolne môžu ešte niekoľko dní požiadať o dodávku energií za regulované ceny

Vysoké ceny energií netrápia len bežných ľudí, ale aj firmy a veľkých odberateľov. Vysoké ceny energií sú problémom aj pre domové kotolne.

Tie podľa pôvodne platnej legislatívy nepatrili medzi subjekty s regulovanou cenou energií. Dodávatelia im teda účtovali trhové ceny a pre mnohé domové kotolne to bolo priam likvidačné.

Pre rastúce ceny energií (plynu aj elektriny) došlo k zmene a domové kotolne sa môžu rozhodnúť, či budú využívať regulované ceny alebo trhové ceny. Čas na rozhodnutie sa pre domové kotolne kráti, pretože dodávateľovi je potrebné túto zmenu oznámiť do konca apríla. Navyše je potrebné splniť niekoľko podmienkou a jednou z nich, že domová kotolňa musí mať zmluvu na dodávku energií uzatvorenú s platnosťou najviac do konca tohto roka.

ÚRSO vypracoval odpovede na najčastejšie otázky nových skupín zraniteľných odberateľov – praktické rady ako sa bytové kotolne a domovy sociálnych služieb dostanú k regulovanej cene dodávky elektriny alebo plynu od 01.01.2023. 

„Úrad v poslednom čase zaznamenáva veľké množstvo žiadostí o informácie ohľadom aktuálne prijatého zákona, ktorý okrem iného rozširuje okruh subjektov spadajúcich pod cenovú reguláciu „zraniteľných odberateľov“. (zákon č. 85/2022 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z.). Na úrad sa v tejto súvislosti obracajú predstavitelia samospráv, jednotlivých miest a obcí, ale aj priamo riaditelia sociálnych zariadení, domovov seniorov, či zástupcovia bytových spoločenstiev, ktoré prevádzkujú vlastné kotolne,“

UVIEDOL REZORT HOSPODÁRSTVA.

Ich otázky sa najčastejšie podľa ministerstva hospodárstva týkajú spôsobu ako správne postupovať v súlade s prijatou legislatívou s cieľom zabezpečiť si regulovanú cenu elektriny alebo plynu v budúcom období.

- Inzercia -

Ktorý odberateľ z rozšíreného portfólia zraniteľných odberateľov má zákonný nárok na regulovanú cenu dodávky plynu alebo elektriny od 01.01.2023? 

Nárok majú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúci plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpení osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou, prevádzkovatelia zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb alebo prevádzkovatelia zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, za predpokladu, že platnosť ich aktuálne platnej zmluvy na dodávku elektriny a plynu s neregulovanou cenou nepresiahne koniec roka 2022. 

Čo ak mám uzatvorenú zmluvu s dodávateľom presahujúcu až do budúceho roka? 

V súvislosti s existujúcimi zmluvami o dodávke elektriny alebo plynu dáva ÚRSO do pozornosti znenie prechodného ustanovenia (Čl. III § 96g ods. 2 zákona), podľa ktorého zmluvy o združenej dodávke elektriny a zmluvy o združenej dodávke plynu za ceny nepodliehajúce cenovej regulácii uzatvorené na dobu presahujúcu 31. december 2022 so zraniteľnými odberateľmi zostávajú nedotknuté.

Ak zraniteľný odberateľ podľa § 3 písm. a) bodov 10.3. až 10.7. nemá uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu na dobu presahujúcu 31. december 2022, môže si do 30. apríla 2022 uplatniť právo na dodávku elektriny alebo na dodávku plynu za cenu regulovanú úradom na kalendárny rok 2023.(§ 3 písm. a) bodov 10.3. až 10.7.).

Ako si mám ako zraniteľný odberateľ uplatniť nárok na regulovanú cenu za dodávku elektriny a plynu? 

So žiadosťou o pridelenie regulovanej ceny je potrebné aj v kontexte s inými ustanoveniami zákona (Čl. III, § 17b ods. 4 až 6), osloviť priamo dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu poskytujúceho univerzálnu službu a požiadať ho o uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvy o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom na nasledujúci kalendárny rok. 

Existuje na vykonanie takejto zmeny predpísaný formulár alebo tlačivo? 

Neexistuje. Svojho dodávateľa kontaktujte tak, aby ste mali preukázateľne zdokumentované, že ste mu v zákonnej lehote, t.j. do 30. 04. 2022, oznámili záujem o pridelenie regulovanej ceny a žiadate o uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvy o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom na nasledujúci kalendárny rok.

Úrad odporúča komunikovať písomnou alebo emailovou formou s nasledovným obsahom (príklad): Ako subjekt spadajúci pod cenovú reguláciu zraniteľných odberateľov v zmysle zákona č. 85/2022 Z.z. (meno alebo názov odberateľa, IČO, adresa, identifikátor odberného miesta elektriny (EIC kód uvedený na faktúre) alebo plynu (POD kód uvedený na faktúre) si ako zraniteľný odberateľ týmto uplatňujeme právo na dodávku elektriny alebo na dodávku plynu za cenu regulovanú úradom na kalendárny rok 2023. 

Musím dodržať nejaké termíny? 

Áno. Úrad v kontexte tejto legislatívnej úpravy opätovne upozorňuje odberateľov na blížiaci sa hraničný termín – 30.04.2022. Viac informácií nájdete na webe ÚRSO.

Aká bude regulovaná cena elektriny a plynu v roku 2023? 

V súčasnosti nie je možné záväzne odpovedať na túto otázku. Regulované ceny dodávky elektriny a plynu sa odvíjajú od priemeru trhových cien oboch komodít v tzv. referenčnom období. V prípade elektriny ide o obdobie od 01.07. do 30.9.2022 a v plyne od 01.10.2021 do 30.9.2022.

Keďže uvedené obdobia ešte plynú, nie je známa východisková úroveň trhových cien elektriny a plynu. Regulované ceny sa zároveň skladajú z viacerých cenových zložiek, ako napr. tarify za distribúciu a prenos alebo prepravu, tarifu za prevádzku systému, a pod. Výška jednotlivých zložiek regulovaných cien elektriny a plynu na rok 2023 bude stanovená v príslušných cenových konaniach, ktoré sa budú konať v závere tohoto roka. 

„Úrad upozorňuje, že súčasné extrémne vysoké a veľmi nestabilné trhové ceny energií môžu mať zásadný vplyv na regulované ceny elektriny a plynu na budúci rok. Preto odporúčame dotknutým zraniteľným odberateľom dôsledne zvážiť svoje rozhodnutie ohľadne voľby regulovanej ceny elektriny alebo plynu na rok 2023. Trhové ceny energií sa neustále menia a regulovaná cena v budúcnosti nemusí automaticky znamenať, že bude pre nich aj výhodnejšia,“

POVEDAL PREDSEDA ÚRSO ANDREJ JURIS.

Kto patrí medzi zraniteľných odberateľov energií:

  • 10.1. odberateľ elektriny v domácnosti,
  • 10.2. odberateľ plynu v domácnosti,
  • 10.3. odberateľ elektriny mimo domácnosti s celkovým ročným odberom elektriny za predchádzajúci rok najviac 30 000 kWh,
  • 10.4. odberateľ plynu mimo domácnosti s celkovým ročným odberom plynu za predchádzajúci rok najviac 100 000 kWh,
  • 10.5. odberateľ elektriny mimo domácnosti okrem odberateľa elektriny podľa bodu 10.3., ktorý odoberá elektrinu na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb alebo na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
  • 10.6. odberateľ plynu mimo domácnosti okrem odberateľa plynu podľa bodu 10.4., ktorý odoberá plyn na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb, alebo na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
  • 10.7. skupina koncových odberateľov plynu, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou.
- Inzercia -

Posledné články

Vývoj akcií a kurzov mien

[mstock id="100033262"]

Mohlo by vás zaujímať

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu
Captcha verification failed!
Používateľské skóre captcha zlyhalo. prosím kontaktuj nás!

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.