/

Parlament schválil reformu súdnej mapy. Z reformy ostalo len torzo

6 min. čítania
Ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej prešla parlamentom reforma súdnej mapy, na ktorej schválenie je naviazaných 500 milión eur z Plánu obnovy a odolnosti. Zo skutočnej reformy však po škriepkach v koalícii ostalo už len torzo. Súdnu mapu dlhodobo sabotovala strana Sme rodina.

Vzniknú nové mestské súdy v Bratislave a Košiciach. Vďaka zväčšeniu súdnych obvodov budeme mať na Slovensku špecializovaných sudcov, čo ľuďom podľa rezortu spravodlivosti prinesie rýchlejšie, kvalitnejšie aj zrozumiteľnejšie súdne rozhodnutia. Novinkou budú aj samostatné správne súdy na Slovensku, ktoré riešia spory medzi občanom a štátom.

Z Plánu obnovy

Reforma súdnej mapy je súčasťou reforiem podporených z Plánu obnovy a odolnosti v oblasti spravodlivosti, a zároveň dôležitým krokom, vďaka ktorému, spolu s ďalšími zásadnými zmenami, dostaneme náš justičný systém do formy. 

„Dnešok je významný deň pre našu justíciu. Podarilo sa presadiť najväčšiu zmenu slovenského súdnictva za ostatné desaťročia, ktorá sa dotkne každého súdu. Za kľúčové pri reforme považujem, aby umožnila špecializáciu sudcov. Aby ľudia mali rýchlejšie, kvalitnejšie a zrozumiteľnejšie súdne rozhodnutia  a aby sa vytvoril reálny priestor pre náhodný výber sudcov. Osobitne s ohľadom na všetko, s čím sa v justícii teraz boríme a na akej úrovni nedôveryhodnosti je, považujem za dôležité, aby ten systém bol o to viac nastavený tak, aby nekalým praktikám na súdoch ani nedával priestor,“

UVIEDLA MINISTERKA SPRAVODLIVOSTI MÁRIA KOLÍKOVÁ.

Iba torzo

Schválený návrh súdnej mapy vo veľkej miere reflektuje pripomienky naprieč sudcovskou komunitou aj prokuratúrou. Ministerstvo spravodlivosti diskutovalo aj s poslancami a mnohé pripomienky, ktoré od nich odzneli, sú v schválenom návrhu rovnako zreflektované.

Poslanci schválili návrh súdnej mapy, ktorý prešiel mnohými zmenami.

Návrh súdnej mapy vo veľkej miere zachováva pracoviská súdov a dáva priestor na to, aby fungovali ďalej. Obava, že zamestnanci stratia svoje pôsobisko a sudcovia budú musieť niekde viac dochádzať, je týmto návrhom značne odstránená. Lenže o reforme súdov sa veľmi hovoriť nedá, keďže z pôvodného plánu na reformu ostalo len torzo.

Zväčšujú sa obvody, čo je podľa rezortu spravodlivosti kľúčové. Zväčšenie obvodov na okresnej úrovni dáva priestor na to, aby všetci sudcovia spadli do jedného koša. Tým sa vytvára priestor, aby sa sudcovia mohli špecializovať na hlavné agendy, aby fungoval skutočne náhodný výber vecí, ktoré dostane sudca na stôl a aby rozhodnutia boli rýchlejšie, kvalitnejšie a zrozumiteľnejšie pre ľudí. A o to pri reforme súdnej mapy ide.

Ako to na súdoch vyzeralo doteraz? Na Slovensku bolo 54 okresných súdov, teda okresný súd nemal každý okres.

Ciele súdnej mapy

Špecializácia sudcov – Zväčšenie súdnych obvodov umožňuje sudcom, aby sa špecializovali na jednu hlavnú agendu, ktorej sa chcú venovať. Tak ako v zdravotníctve platí, že kvalitu zabezpečí srdciar, traumatológ…, teda špecialista, rovnako je to aj v súdnictve. Vďaka zmene súdnej mapy sa sudcovia môžu špecializovať na civilnú, obchodnú, trestnú, rodinnú a správnu agendu. Špecializovaný sudca sa ľahšie orientuje vo svojej oblasti, čo predpokladá aj kvalitnejšie rozhodnutie.

Rýchlejšie konania – Neskorá spravodlivosť nie je spravodlivosť. Ak rozhodnutie neprichádza v primeranom čase, ťažko hovoriť o spravodlivosti. Súdy nemajú problém vybaviť v reálnom čase došlý počet jednoduchších a rutinných vecí. Skutočným problémom sú zložitejšie veci, ktorých vybavenie trvá neprimerane dlhý čas. Občania a podnikatelia to vnímajú ako nízku vymožiteľnosť práva. A práve špecializácia sudcov umožní rýchlejšie skončenie zložitejších vecí.

Primeraná dostupnosť – prístup k spravodlivosti nie je daný kilometrami cesty na súd, ale rýchlosťou a kvalitou rozhodovania. Ide o napĺňanie práva na súdnu ochranu. Právo na súd v každom meste neexistuje. Právo na spravodlivé rozhodnutie v primeranej lehote, naopak, existuje. A toto právo vedia napĺňať len efektívne fungujúce súdy. 

Hlavným cieľom reformy je špecializácia sudcov.

Prvostupňové správne súdy

Vďaka zmene, ktorú presadila ministerka spravodlivosti vzniknú na Slovensku samostatné správne súdy so sídlami v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach. Ide o veľmi dôležitý krok.

Správna agenda je osobitná agenda a spor medzi občanom a štátom je iný ako spor medzi občanmi, s ktorými sa obraciame bežne na súdy. Osobitne s ohľadom na minulosť, ktorú sme tu mali pred rokom 1989, dáva vybudovanie správneho súdnictva garanciu, že princípy právneho štátu berieme veľmi vážne na ceste k demokracii a že práve spory medzi občanom a štátom majú vážnu váhu. V tejto súvislosti je vybudovanie správneho súdnictva tou najlepšou cestou. 

Mestské súdy

V Bratislave a Košiciach vzniknú mestské súdy. Už len reorganizácia súdov v týchto dvoch najväčších mestách je obrovský krok. Bratislavské a košické okresné súdy riešia štvrtinu všetkých súdnych prípadov na Slovensku. Je preto prirodzené, že ľudia sa cez fungovanie práve týchto súdov pozerajú na fungovanie a dôveryhodnosť justície na Slovensku. 

V zmysle schváleného návrhu vnikne jeden mestský súd v Košiciach a 4 mestské súdy v Bratislave. Vznikajúce mestské súdy v Bratislave budú kauzálne príslušné pre vybavovanie určenej hlavnej súdnej agendy, a to Mestský súd Bratislava I pre trestnoprávnu agendu, Mestský súd Bratislava II pre rodinnoprávnu agendu, Mestský súd Bratislava III pre obchodnoprávnu agendu a Mestský súd Bratislava IV pre občianskoprávnu agendu.

Podľa rezortu sa tak docieli špecializácia sudcov na hlavné agendy, rovnomerné zaťaženie sudcov a rovnaký prístup k spravodlivosti pre ľudí bez ohľadu na to, v ktorej mestskej časti bývajú.

Okresné súdy

Vo vzťahu k okresným súdom vznikne 33 obvodov okresných súdov (namiesto súčasných 54 okresných súdov). Zväčšenie súdnych obvodov je dôležitá zmena na ceste k špecializácii sudcov, a tým pádom aj k rýchlejším, kvalitnejším a zrozumiteľnejším súdnym rozhodnutiam pre ľudí. 

Krajské súdy

V prípade krajských súdov sa nemení počet krajských súdov. Avšak, napriek zachovaniu všetkých krajských súdov bude zabezpečený cieľ súdnej mapy, ktorým je špecializácia sudcov. 

Obchodnoprávnu a rodinnoprávnu agendu budú totiž vybavovať kauzálne príslušné krajské súdy. V prípade obchodnoprávnej agendy to bude Krajský súd v Bratislave pre obvody BA, TT a NR, Krajský súd v Banskej Bystrici pre obvody BB, TN a ZA a Krajský súd v Košiciach pre obvody KE a PO.

Počet krajských súdov sa nakoniec meniť nebude.

V prípade rodinnoprávnej agendy to bude Krajský súd v Trnave pre obvody BA, TT a NR, Krajský súd v Žiline pre obvody BB, TN a ZA a Krajský súd v Prešove pre obvody KE a PO.

Aj krajské súdy sa budú špecializovať, no ostane ich naďalej až osem.

V prípade rodinnoprávnej agendy sa zároveň stanovuje pravidlo, podľa ktorého senát kauzálne príslušného súdu vycestuje za účastníkom konania do pojednávacej miestnosti iného krajského súdu, v ktorého obvode je prvostupňový súd, ktorého rozhodnutie je napadnuté odvolaním. Všetky krajské súdy budú naďalej vybavovať občianskoprávnu a trestnoprávnu agendu. 

Komentovať

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Predch. článok

Deklarácia podľa rezortu pôdohospodárstva funguje. Ceny rastú pomalšie

Nasl. článok

Slovensko si žiada o prvých 458 miliónov eur z plánu obnovy

Viac z Správy

0 0,00