4.3 C
Bratislava
DomovEkonomikaMožnosť žiadať o „Prvú pomoc“ skončila 30. apríla 2022

Možnosť žiadať o „Prvú pomoc“ skončila 30. apríla 2022

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatilo k 2. máju na udržanie zamestnanosti už bezmála 2,47 miliardy eur. K rovnakému dátumu úrady práce uzavreli cez 219 tisíc dohôd o poskytovaní pomoci.

Historicky najväčšia pomoc na ochranu zamestnanosti podporila približne tretinu pracovných miest v slovenskej ekonomike. Za február bolo možné požiadať o finančnú pomoc do 30. apríla 2022.

Uplatňoval sa rozšírený rámec „Prvá pomoc +“s možnosťou využiť opatrenie 3B pre podniky s najviac 49 zamestnancami a s poklesom tržieb najmenej 40 %. Inštitút sociálnej politiky zverejnil 24. aktualizáciu komentára o sociálnej pomoci rodinám a pracujúcim v čase pandémie.

Najnovšie vydanie priebežnej správy o „Prvej pomoci“ prezentuje aktualizované údaje za obdobie marec 2020 až február 2022. Z dát dostupných k 2. máju vyplýva, že najintenzívnejšie čerpajú pomoc podniky s najviac 9 zamestnancami, tzv. mikropodniky.

Z odvetvového hľadiska za január a február plynie najväčšia časť „Prvej pomoci“ subjektom pôsobiacim v stavebníctve a priemyselnej výrobe. Opatrenie 2 je naďalej najvyužívanejšie, avšak od decembra sa umožnilo mikro a malým podnikom čerpať aj cez opatrenie 3B, cez ktoré mesačne plynie viac ako pätina uhrádzanej „Prvej pomoci“. Výška priemerného finančného príspevku poskočila oproti decembrovej úrovni 515 eur a udržuje sa nad hranicou 530 eur.

Kulminoval v decembri

- Inzercia -

Na začiatku tretej vlny pandémie, v septembri, smerovalo na udržanie zamestnanosti cez nástroje „Prvej pomoci“ tesne viac ako 35 miliónov eur. Do decembra, ktorý môžeme na základe dostupných údajov považovať za vrchol tretej vlny v objeme uhrádzanej sumy, sa vyplatilo viac ako 86 miliónov eur.

Údaj za január, takmer 84 miliónov eur, sa približuje k decembrovej alokácii, a to v dôsledku naďalej zložitej epidemickej situácie. Za február sa predbežne vyplatilo 73 miliónov eur.

Nad hranicou 530 eur

Januárové a februárové údaje o priemernej podpore na jedno pracovné miesto potvrdzujú rastový vývoj zaznamenaný v predchádzajúcich mesiacoch. 

„Kým za december bol priemerný príspevok blízko 515 eur, za január a február prekonal 530 eur. Naďalej platí, že čím je podnik väčší, tým sa suma priemernej podpory na jedného zamestnanca znižuje. Najviac pripadá za január v priemere na zamestnanca mikropodniku (zhruba 633 eur), naopak najmenej je to u veľkých podnikov (240 eur). Obdobné hodnoty sledujeme za február ,“

UVÁDZA MATÚŠ BALIAK Z INŠTITÚTU SOCIÁLNEJ POLITIKY.

V prospech stavebníctva a priemyselnej výroby

S výnimkou obdobia január až marec 2021 bolo odvetvie priemyselnej výroby dlhodobo dominantné z pohľadu čerpanej „Prvej pomoci“.

Podiel u tohto odvetvia na celkovej vyplácanej sume pomoci sa prudko medzimesačne znížil v novembri 2021, keď klesol z októbrových 35 % na zhruba 18 %. Už v tomto mesiaci sa na pozíciu odvetvia s najintenzívnejším čerpaním dostali firmy pôsobiace v ubytovacích a stravovacích službách s takmer identickým čerpaním.

Za december sa na vrchole osamostatnili práve subjekty z ubytovania a stravovania (bezmála 21 %), k čomu prispel novembrový prechod na „Prvú pomoc+“ a decembrové uvoľnenie možnosti čerpať podnikom s maximálne 49 zamestnancami pomoc cez opatrenie 3B.

Za január a február najväčšia časť vyplácanej „Prvej pomoci“ smeruje firmám z odvetvia stavebníctva a priemyselnej výroby, a to zhruba 17,6 %, resp. 18,4 %. Ďalšie dve pozície patria firmám z odvetvia veľko- a maloobchodu a ubytovacích a stravovacích služieb.

Spoločne smeruje vyššie spomenutím odvetviam viac ako 67 % uhrádzanej „Prvej pomoci“ v jednotlivých mesiacoch. Napriek koncoročnému poklesu v relatívnom zastúpení priemyslu z pohľadu uhrádzanej sumy, naďalej priemyselná výroba zostáva odvetvím s najväčším počtom podporených zamestnancov.

Cez opatrenie 3B sa vyplatilo za december viac ako 22 % „Prvej pomoci“

Tento vývoj pokračuje podľa aktualizovaných údajov aj za január a február, keď sa ich podiel priblížil k štvrtine. Naďalej najväčšia časť pomoci zasiahnutým subjektom prúdi cez opatrenie 2, a to viac ako 44 %.

Najintenzívnejšie využívajú opatrenie 3B malé podniky, ktorým plynú takmer dve tretiny pomoci za január a február práve prostredníctvom tohto opatrenia.

Mikropodniky žiadajú o pomoc najmä cez opatrenie 2, ktoré tvorí rovnako asi dve tretiny pomoci tejto kategórii podnikov. Pri stredných a veľkých podnikoch, ktoré nie sú oprávnené čerpať pomoc cez 3B, sa takmer celá pomoc uhrádza prostredníctvom opatrenia 3A (viac ako 90 %).

- Inzercia -
CezISP

posledné články

vývoj akcií a kurzov mien

mohlo by vás zaujímať

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu
Captcha verification failed!
Používateľské skóre captcha zlyhalo. prosím kontaktuj nás!

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.