//

Nezamestnanosť v 1. štvrťroku klesla na 6,4 %

2 min. čítania
Počet nezamestnaných opäť klesol. Uviedol v správe Štatistický úrad SR.

Miera nezamestnanosti sa v 1. štvrťroku znížila na 6,4 %, ubudlo najmä krátkodobo nezamestnaných. Uviedol to v správe Štatistický úrad SR.

Počet ľudí bez práce na začiatku roka 2022 medziročne klesol o 15-tisíc osôb, pokles počtu ľudí bez práce aj miery nezamestnanosti nastal vo všetkých krajoch. Naďalej však rástol počet dlhodobo nezamestnaných.

Počet ľudí bez práce v priebehu 1. štvrťroka 2022 podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS)1) dosiahol 174,9 tis. osôb. Počet nezamestnaných2) bol medziročne nižší o 8,1 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa počet nezamestnaných po sezónnom očistení znížil o 3 % na 177,5 tis. osôb.

Miera nezamestnanosti oproti rovnakému obdobiu minulého roka klesla o 0,7 percentuálneho bodu (p. b.) na úroveň 6,4 %.

Porovnať aktuálne dáta v dlhšom časovom rade, teda napríklad s rovnakým obdobím roka 2019 nie je možné, pretože od r. 2021 došlo v dôsledku novej legislatívy EÚ k významným metodickým zmenám a údaje nie sú kompatibilné s údajmi za predchádzajúce obdobia.

S cieľom zabezpečiť základné informácie o trhu práce boli osobitne prepočítané v maximálnej možnej miere indexy medzi rokmi 2021 a 2020, nie však ostatné či staršie dáta VZPS.

Zmena počtu nezamestnaných v SR (zdorj: Štatistický úrad SR)

V aktuálnom prvom štvrťroku 2022 tvorili dlhodobo nezamestnaní (bez práce 1 rok a viac) 116 tis. osôb, čo predstavovalo takmer 36 % medziročný nárast. Podiel dlhodobo nezamestnaných bol oveľa vyšší ako pred rokom.

Ešte v 1. štvrťroku 2021 tvorili ľudia bez práce dlhšie ako 11 mesiacov len 45 % spomedzi všetkých nezamestnaných, aktuálne to bolo vyše 66 %. Krátkodobá nezamestnanosť klesla na začiatku roka 2022 o takmer polovicu, naďalej bolo bez práce menej ako 12 mesiacov necelých 59 tis. osôb.

Úbytok nezamestnaných nastal len vo vybraných vekových skupinách, opačný trend nárast počtu nezamestnaných nastal v skupine mladých ľudí vo veku 25 až 34 rokov, v skupine 50 až 54 ročných, ako aj v skupine osôb tesne pred dôchodkom (60 a viac rokov).

Z pohľadu ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa najviac osôb naposledy pracovalo v priemysle, v obchode a v stavebníctve. V týchto skupinách však nastal medziročný pokles nezamestnaných. Doposiaľ nikdy nepracovalo 49,6 tis. osôb, čo predstavovalo viac než štvrtinu spomedzi nezamestnaných.

Z regionálneho hľadiska počet nezamestnaných v 1. štvrťroku 2022 medziročne klesol vo všetkých ôsmich krajoch SR. Relatívne najviac nezamestnaných medziročne ubudlo v Žilinskom kraji (pokles o 22,2 %) a Bratislavskom kraji (pokles o 18,7 %).

Naopak, len minimálny pokles počtu nezamestnaných nastal v Banskobystrickom kraji (o 1 %). Najviac nezamestnaných bolo aj naďalej v Prešovskom kraji (viac ako 40 tis. osôb), v Košickom kraji (takmer 35 tis. osôb) a v Banskobystrickom kraji (vyše 31 tis. osôb).

Najvyššia miera nezamestnanosti bola v Prešovskom kraji (11,8 %), tesne pod úrovňou 10 % bola miera nezamestnanosti v Banskobystrickom a Košickom kraji. Naopak najnižšia miera nezamestnanosti bola v Bratislavskom kraji (2,5 %) a v Trenčianskom kraji (3,2 %). Vo všetkých krajoch SR došlo k zníženiu miery nezamestnanosti, relatívne najdynamickejšie v Žilinskom kraji, kde miera nezamestnanosti klesla o 1,4 percentuálneho bodu a dosiahla úroveň 4,3 %.

Zdroj: Štatistický úrad SR

Komentovať

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Predch. článok

Spojené voľby sa budú konať 29. októbra

Nasl. článok

Ministerstvo práce predlžuje lehoty na podanie podpory v čase skrátenej práce

Viac z Ekonomika

0 0,00