////

Inflácia na novom maxime. V máji dosiahla hodnotu 12,6 %

3 min. čítania
Inflácia rýchlo rástla aj v máji a podľa údajov Štatistického úradu už prekonala hranicu 12%. Ide o najvyššiu inflácia za viac ako dvadsaťdva rokov a to najhoršie nás možno ešte len čaká. Dvojciferná inflácia nemusí klesnúť ešte niekoľko mesiacov.

Naďalej stúpajú najmä ceny potravín, pohonných hmôt a energií. Výrazne sme si museli priplatiť už aj v reštauráciách a kaviarňach, za ubytovacie služby a najnovšie aj za odevy a obuv. Polovica z 12 odborov (výdavkových skupín domácností) dosiahla medziročný rast inflácie nad 7 %.

Medzimesačný rast cien v máji dosiahol 1,6 % a približne takýmto tempom rastú ceny v tomto roku z mesiaca na mesiac (priemerná medzimesačná inflácia za prvých 5 mesiacov tohto roka je 1,7 %). Inflácia medziročne rástla už šestnásty mesiac za sebou, kým jej hodnota v januári bola na úrovni 8,4 %, v máji sa dostala na nové 22-ročné maximum – 12,6  %.

Medzimesačný vývoj

Medzimesačne rástli ceny v 11 spomedzi 12 odborov (výdavkových skupín domácností). Zvýšili sa najmä ceny potravín o 3,8 %. Rast cien bol najmarkantnejší u troch najviac kupovaných položiek v potravinovom košíku zákazníkov: mäsa o 4,6 %, mlieka, syrov a vajec o 4,1 % a chleba a obilnín o 3,8 %. Najviac rástli ceny olejov a tukov o 10,4 % (z toho maslo o 10,2 %, olej o 14,5 %). Klesli len ceny zeleniny o 0,7 %.

V odbore bývanie a energie medzimesačne vzrástlo najmä imputované nájomné (zohľadňuje náklady na vlastné bývanie) o 2,6 % a údržba a opravy obydlia o 2,2 %. Z energií sa výraznejšie navyšovali len ceny za pevné palivá o 1,9 %.

V doprave sa na zvýšení inflácie podieľali hlavne vyššie ceny pohonných hmôt o 4,5 %. Vzrástli tiež ceny v reštauráciách a kaviarňach o 2,2 % a ubytovacie služby o 1,9 %.

Zvýšenie cien sme zaznamenali aj pri váhovo menej zastúpených položkách ako telekomunikačné služby,  odievanie a obuv a tiež potreby a zariadenia na rekreáciu a do záhrady.  

Index spotrebiteľských cien sa v máji oproti aprílu zvýšil v domácnostiach zamestnancov o 1,5 %, v domácnostiach dôchodcov a v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 1,7 %. 

Medziročný vývoj

Miera inflácie vzrástla v máji 2022 na 12,6 %. Rast cien bol zaznamenaný vo všetkých 12 sledovaných odboroch. Ceny potravín boli medziročne drahšie až o 16,6 %, a to pri všetkých deviatich sledovaných položkách. Najviac infláciu ovplyvnili, s prihliadnutím na podiel kupovaných položiek v nákupnom košíku, rastúce ceny mäsa o 16,5 %, chleba a obilnín o 18,8 % a mlieka, syrov a vajec o 17,4 %.  Naďalej  rástli ceny olejov a tukov o 40,1 % a výrazne sme si museli priplatiť aj pri nákupe zeleniny ktorá nás stála o 19,6 % viac ako pred rokom.

Najvyšší podiel vo výdavkoch slovenských domácností predstavujú náklady na bývanie, pričom ich rast bol v máji medziročne na úrovni 15,6 %. Ceny sa zvýšili za imputované nájomné (aktuálne vyššie o 19,4 %) a pri službách súvisiacich s bývaním (údržba a opravy obydlia o 20,7 %). Ceny za elektrinu, plyn a tepelnú energiu vzrástli sumárne o 15,7 %.

Stále sme si priplácali aj za pohonné hmoty, tie sa medziročne zvýšili o 36,8 %, ako aj za reštauračné a kaviarenské služby o 13,5 % a ubytovacie služby o 8,3 %. Rástli ceny aj za váhovo menej významné položky ako telekomunikačné služby, odevy a obuv, či pomôcky a služby osobnej starostlivosti.

Index spotrebiteľských cien sa v máji 2022 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov 12,5 %, za nízkopríjmové domácnosti o 12,7 %, za domácnosti dôchodcov o 13,5 %.

V súhrne za päť mesiacov roku 2022 sa spotrebiteľské ceny medziročne v priemere zvýšili o 10,4 % (za domácnosti zamestnancov a za nízkopríjmové domácnosti zhodne o 10,4 %, za domácnosti dôchodcov o 11,3 %).

Vývoj jadrovej a čistej inflácie

V porovnaní s úhrnnou mierou medziročnej inflácie na úrovni 12,6 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 12,1 % a čistá inflácia hodnotu 10,7 %. Medzimesačne dosiahla jadrová inflácia hodnotu 1,9 % a čistá inflácia hodnotu 1,3 %.

Jadrová inflácia sleduje rast cenovej hladiny po vylúčení vplyvu zmien regulovaných cien (napr. ceny energií) a iných administratívnych opatrení (napríklad úprav daní a podobne). Čistá inflácia je jadrová inflácia bez zmien cien potravín.

3 Comments

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predch. článok

Upravená suma životného minima zvýši takmer 60 príspevkov a dávok

Nasl. článok

Štátnym zamestnancom stúpnu od júla platy o 3%

Náš Blog

0 0,00