//

Chystáte sa na letnú dovolenku? Pozrite si prehľad opatrení v jednotlivých krajinách

11 min. čítania
Cestovanie bude pre Slovákov toto leto výrazne jednoduchšie. Väčšina krajín zrušila takmer všetky opatrenia v boji s pandémiou ochorenia COVID-19. V niektorých krajinách však stále platí povinnosť nosiť rúško alebo respirátor a to najmä vo verejnej doprave alebo v zdravotníckych zariadeniach.

Slovensko a rovnako aj mnohé ďalšie krajiny po celom svete zmenili opatrenia v boji s pandémiou ochorenia COVID-19. Nie všade však platia rovnaké podmienky a v niektorých krajinách môžu platiť stále rozdielne opatrenia.

Prinášame vám prehľad opatrení v tých najviac turisticky navštevovaných krajinách, ktoré sú obľúbeným cieľom dovolenkovania chtivých Slovákov.

Chorvátsko

Od 1. mája sú zrušené vstupné obmedzenia v súvislosti s COVID-19. Vstup do Chorvátska je tak možný bez povinnosti preukazovať sa očkovacím certifikátom, negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní COVID-19.

Pri vstupe do Chorvátska je potrebné preukázať sa platným cestovným dokladom alebo občianskym preukazom (musí byť platný aj v čase návratu do SR). Vlastný občiansky preukaz alebo cestovný pas musí mať každé dieťa, bez ohľadu na vek (nie je nevyhnutný cestovný pas).

Pobytový preukaz z krajín EÚ/EHP, vodičský preukaz, alebo zdravotnú kartu poistenca nie je možné použiť ako cestovný doklad.

Ministerstvo zahraničných vecí SR upozorňuje, že občiansky preukaz bez fotky (bez podobizne tváre) vydávaný v Slovenskej republike nie je možné použiť ako cestovný doklad (vydáva sa pre účely preukázania sa prítomnosti u lekárov a pri výbere liekov v SR a neslúži na cestovanie).

Podmienky nájdete na webovej stránke Ministerstve vnútra Chorvátska. Vyplniť online formulár (EnterCroatia) nie je povinné, avšak urýchľuje prechod chorvátskou štátnou hranicou.

Epidemiologické podmienky v jednotlivých regiónoch môžete sledovať na portáli Chorvátskej turistickej asociácie (HUT) prostredníctvom interaktívnej mapky.

Španielsko

S príchodom letnej turistickej sezóny Španielsko ruší väčšinu obmedzení týkajúcich sa COVID-19. Podľa informácií zverejnených 2. júna 2022 na stránke Ministerstva zdravotníctva Španielska a vo Vestníku vlády, od cestujúcich, ktorí prilietajú do Španielska z krajín EÚ, sa už nevyžaduje formulár zdravotnej kontroly SpTH ani certifikát COVID-19.

V platnosti naďalej zostáva povinná maska na tvár vo verejnej doprave, v lekárňach, v nemocniciach, domovoch dôchodcov a pod.

Použitie rúška je od 20. apríla 2022 povinné už iba:

 • vo všetkých typoch verejnej dopravy (autobusy, vlaky, lietadlá, metro, lode…),
 • v  zdravotných strediskách vrátane nemocníc,
 • v lekárňach,
 • v sociálnych zariadeniach.

Taliansko

Od 1. júna 2022 sa pre vstup alebo návrat do Talianska už nevyžaduje Covid pass (alebo ekvivalentná certifikácia – test). Pozrite si informácie pre cestujúcich na webovej stránke talianskeho ministerstva zdravotníctva.

Opatrenia v krajine

V Taliansku do 30. septembra 2022 zostávajú v platnosti niektoré opatrenia proti COVID-19, ako napríklad povinnosť nosiť ochranné dýchacie prostriedky typu FFP2 vo verejných dopravných prostriedkoch (vrátane MHD).

Ak vám potvrdia COVID-19

V prípade preukázania ochorenia, pokiaľ nie je prechodný alebo trvalý pobyt, je pozitívna osoba umiestnená do COVID hotela na vlastné náklady.

Pozitívne testovaná osoba sa musí nahlásiť na miestne zdravotnícke zariadenie ASL (postup nahlásenia – do vyhľadávača Google zadajte „ASL“ a adresu, kde ste zdržiavate).

Podmienky karantény

 • minimálne 7-dňová karanténa pri plne zaočkovaných osobách bez príznakov v prípade úzkeho kontaktu s nakazenou osobou, na konci karantény opakovanie antigénového/PCR testu (bez úzkeho kontaktu nie je nutná karanténa),
 • minimálne 10-dňová karanténa u čiastočne zaočkovaných osôb bez príznakov v prípade úzkeho kontaktu s nakazenou osobou, na konci karantény opakovanie antigénového/PCR testu (bez úzkeho kontaktu nie je nutná karanténa),
 • minimálne 10-dňová karanténa u nezaočkovaných osôb bez príznakov, na konci karantény opakovanie antigénového/PCR testu, v prípade pozitívneho testu sa tento opakuje po 7 dňoch t.j. 17. deň,
 • minimálne 10-dňová karanténa u nezaočkovaných osôb s príznakmi, na konci karantény opakovanie antigénového/PCR testu, po najmenej 3 dňoch bez príznakov, v prípade pozitívneho testu jeho zopakovanie v 17. deň,
 • osoby dlhodobo pozitívne (long-COVID) môžu ukončiť karanténu na konci 21. dňa, pokiaľ boli aspoň 7 dní bez príznakov,
 • hospitalizácia – v prípade ochorenia.

Egypt

Slovensko ministerstvo zahraničných vecí upozorňuje, že podmienky vstupu na územie Egypta a pokyny spojené s epidemiologickými opatreniami môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Pravidlá pre vstup do Egypta v súvislosti s COVID-19 boli zrušené. Na vstup do Egypta sa nevyžaduje splnenie žiadnych epidemiologických podmienok. Pred cestou si však preverte podmienky u prepravnej spoločnosti.

V súčasnosti sú v prevádzke pravidelné letecké linky cestovných kancelárií medzi Bratislavou a turistickými letoviskami Marsa Alam a Hurgádou. Pre priame letecké spojenie do Káhiry je možné využiť linku z Viedne či Frankfurtu nad Mohanom. V súvislosti s prebiehajúcou pandémiou môžu byť uplatňované doplňujúce obmedzenia, rezort zahraničných vecí odporúča informovať sa o aktuálnej situácii u konkrétneho prepravcu, poprípade u poskytovateľov ďalších služieb.

Postup pri nákaze COVID-19

Liečba v nemocniciach môže vyjsť až na 651 eur/deň. Nakazenú osobu nemožno repatriovať bežným letom a nemožno ovplyvniť jej prípadné umiestnenie do karantény či do nemocnice.

Platné opatrenia

Od 1. júna 2021 sú kaviarne a reštaurácie otvorené do 01.00 hod. Obchodné domy a obchody sú počas týždňa otvorené do 23.00 hod.

V Egypte neplatí večerný zákaz vychádzania. Na verejnosti je povinné nosiť rúško. Ubytovacie, stravovacie či dopravné služby sú štandardne v prevádzke a nie sú nijako obmedzené. 

O aktuálnej situácii v konkrétnej destinácii je vhodné informovať sa ešte pred plánovanou cesty, a to na Veľvyslanectve Egypta v Bratislave alebo u poskytovateľa cestovných služieb.

Bulharsko

Od 1. mája 2022 sa rušia všetky cestovné obmedzenia súvisiace s COVID-19 a osoby prichádzajúce do Bulharska nie sú povinné pri vstupe do krajiny predkladať digitálny COVID certifikát EÚ o očkovaní alebo digitálny COVID certifikát EÚ o prekonaní COVID-19 alebo negatívny výsledok testu, resp. podobné dokumenty obsahujúce tieto údaje.

V krajine aktuálne podľa slovenského rezortu zahraničných vecí neplatia žiadne opatrenia v boji s pandémiou ochorenia COVID-19 ako ej napríklad nosenie rúšok alebo respirátorov.

Cyprus

Cyperská republika zrušila všetky pandemické opatrenia týkajúce sa vstupu do krajiny. Jedinou podmienkou pre občanov SR je preto preukázanie sa platným občianskym preukazom SR alebo cestovným pasom SR.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nikózii odporúča občanom využívať pre vstup do krajiny výhradne medzinárodné letiská v Larnake a Pafose alebo prístavy v Limassole, Larnake a Latsi.

Všetky iné vstupné miesta, vrátane letiska Ercan a prístavov v mestách Kyrenia a Famugusta sú Cyperskými orgánmi považované za nelegálny vstup do krajiny a môžu byť penalizované.

Turecko

Všetkým cestujúcim zo Slovenska slovenský rezort zahraničných vecí odporúča, aby si pred cestou skontrolovali termín platnosti svojho cestovného pasu a mali uzavreté cestovné poistenie, ktoré pokrýva aj prípadné liečebné náklady súvisiace s COVID-19 (karanténa, hospitalizácia, liečba, prevoz do SR a pod.). Dĺžka karantény v prípade nakazenia COVID-19 je v Turecku aktuálne 7 dní.

Občanom SR je umožnený vstup do krajiny za podmienky splnenia epidemiologických opatrení a preukázaním sa dokladom spĺňajúcim podmienky vstupu do krajiny.

Platnosť cestovného pasu v zmysle platnej legislatívy musí byť minimálne 150 dní od vstupu na územie Turecka (pred koncom platnosti pasu). Vstup do Turecka s novým cestovným pasom nie je ničím obmedzený, keďže spĺňa podmienku platnosti 150 dní. Ak má občan SR platný cestovný pas menej ako 150 dní, tak mu nebude umožnený vstup na územie Turecka.

Na základe oficiálneho oznámenia Ministerstva vnútra Tureckej republiky došlo od 1. júna 2022 k zrušeniu požiadavky predloženia očkovacieho certifikátu proti COVID-19, negatívneho PCR testu, alebo negatívneho antigénového testu pri vstupe do krajiny.

Opatrenia v krajine

V dôsledku vysokej zaočkovanosti, rastúcej kolektívnej imunity a postupného znižovania denných prírastov nakazených v krajine došlo k zrušeniu opatrenia povinného nosenia tvárovej masky. Výnimkou sú a nemocničné zariadenia, kde naďalej platí pravidlo prekrytia dýchacích ciest.

V Turecku sa nachádza viac ako 10.000 prevádzok s certifikátmi bezpečného cestovného ruchu (tzv. Safe Tourism Certificate), ktoré zahŕňajú nie len hotely, ale aj podniky, letecké spoločnosti, reštaurácie, kaviarne, dopravné prostriedky (autobusy, lode), zábavné parky a historické pamiatky. Hotely s certifikátmi sú kontrolórmi osobne kontrolované štyrikrát mesačne, aby sa uistilo, že tieto miesta spĺňajú potrebné hygienické kritéria.

Grécko

S príchodom letnej turistickej sezóny Grécko zrušilo podstatné obmedzenia týkajúce sa COVID-19. Na vstup do krajiny už nie je potrebné preukazovať sa PLF formulárom, očkovacím certifikátom, potvrdením o prekonaní ochorenia alebo negatívnym testom.

V platnosti zostáva povinná maska na tvár v nemocniciach, domovoch dôchodcov, v mestskej hromadnej doprave bez miestenky, vo vnútorných priestoroch lodí a v taxíkoch.

Od 1. mája 2022 už cestujúci prichádzajúci do Grécka nemusia pri vstupe do krajiny preukazovať digitálny COVID certifikát EÚ, potvrdenie o prekonaní COVID-19 alebo negatívny výsledok testu.

Taktiež nie je povinné vypĺňať formulár na vyhľadávanie cestujúcich (PLF). Naďalej je však možné vyplniť zjednodušený formulár PLF, a to výlučne na účely umožnenia cestujúcemu/rodine vydať certifikát EÚ o negatívnom alebo pozitívnom výsledku testu na COVID-19 (v prípade testovania v Grécku). Cestovatelia, ktorí sa rozhodnú vyplniť zjednodušený formulár, dostanú PLF s ich jedinečným kódom (QR) e-mailom.

Opatrenia v krajine

Vstup do reštaurácií, kaviarní, barov, obchodov a zábavných podnikov je povolený všetkým. Požiadavka na potvrdenie o očkovaní, negatívny test alebo doklad o prekonaní ochorenia bola zrušená.

Reštaurácie, kaviarne, bary, obchody a zábavné podniky môžu fungovať na plnú (100 percentnú) kapacitu.

Nosenie rúšok vo vonkajších priestoroch už nie je potrebné.

Naďalej však zostáva v platnosti povinné nosenie masiek vo vnútorných priestoroch nemocníc, domovov dôchodcov, v MHD, v taxíkoch a vo vnútorných priestoroch lodí.

Malta

Malta vyžaduje pred vstupom na svoje územie predložiť EU certifikát vydaný zdravotníckym zariadením:

 • očkovaní (s vakcínou uznanou Európskou liekovou agentúrou, vzťahuje sa to aj na deti nad 12 rokov, platný od 15. dňa do 270 dňa od druhej dávky, po tretej dávke neobmedzene, avšak od 15. dňa od podania);
 • alebo o negatívnom teste (antigénový – výterom z nosohltanu platný 24 hodín, ale vydaný len na EÚ certifikátoch, PCR platný 72 hodín);
 • alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19, nesmie byť staršie ako 180 dní od prvého pozitívneho testu a musí byť vydaný len na EU certifikátoch, v prípade iných potvrdení o prekonaní ochorenia a cestujúci nesmie pricestovať skôr ako 15. deň od diagnostikovania ochorenia, zároveň sa musí preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín;  

Deti do 12 rokov majú výnimku z predkladania EU certifikátu (Green Passu, t.j. nemusia predkladať doklad o očkovaní/prekonaní/teste). Pre deti do 18 rokov nie je platnosť očkovacieho certifikátu po dvoch dávkach obmedzená ako u dospelých, t.j. platí neobmedzene.    

V prípade pochybností odporúča slovenský rezort zahraničných vecí overiť si vaše doklady aj u prepravcu. Cestujúci sa musia preukázať EÚ certifikátom pred vstupom do lietadla.

Pri ceste na Maltu musí cestujúci prichádzať z krajín uznaných ako turistický koridor (patrí sem aj Slovensko) a nie je požadované vyplniť vstupný formulár.

Zároveň nie je povolené tranzitovať cez letisko, ktoré sa nachádza mimo povolených krajín, z ktorých možno pricestovať na Maltu. Kontrolný test môže byť vykonaný aj na letisku, najmä v prípade namerania zvýšenej teploty a až do obdržania negatívneho výsledku musí absolvovať karanténu na mieste určenom maltskými úradmi, ktoré sa hradí z vlastných prostriedkov. Pri nedodržaní pokynov hrozí pokuta a trestné stíhanie.

Opatrenia v krajine

Rúška FFP2 sa vyžadujú v lietadlách a nemocniciach, rezort zahraničných vecí odporúča sa riadiť pokynmi miestnych orgánov.

V prípade kontaktu s osobou nakazenou COVID-19 alebo prejavuje známky choroby je povinnosť informovať tzv. Covid Helpline na čísle 111 alebo e-mailom na covid19health@gov.mt, kde obdržíte ďalšie pokyny.

Podmienky karantény: doba karantény je 10 dní,  pokiaľ sa preukážete negatívnym testom, karanténa sa môže ukončiť po 7 dňoch. Je nutné riadiť sa pokynmi lekárov. Náklady na karanténu si hradí cestujúci.  

Komentovať

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Predch. článok

V projekte Zelená domácnostiam sú aktivované žiadosti v objeme 6,5 mil. eur

Nasl. článok

Parlament schválil prelomovú liekovú reformu. Inovatívne lieky budú dostupnejšie

Viac z COVID-19

0 0,00