///

Hasičom a horským záchranárom sa od 1. júla zvýšia tarifné platy o 3 percentá

1 min. čítania

Nové ustanovenia zvyšujúce stupnice platových taríf hasičov a záchranárov v stredu 22. júna 2022 schválila vláda nariadením, návrh ktorého na rokovanie predložil minister vnútra Roman Mikulec. 

„So zvýšením taríf platov ráta aj rozpočet ministerstva vnútra. Hasiči a záchranári si zaslúžia adekvátne ohodnotenie za svoju prácu,“ 

povedal minister.

Podľa kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa sa platové tarify všetkých zamestnancov ministerstva vnútra zvyšujú o 3 percentá. K zvýšeniu platov pre 4.429 hasičov a 180 horských záchranárov dôjde takisto od 1. júla. 

Podľa zákona o Hasičskom záchrannom zbore sa v rámci vyjednávaní o podmienkach výkonu štátnej služby každoročne dohodne zvýšenie stupnice platových taríf v závislosti od priemernej mesačnej mzdy zamestnancov v podnikateľskej sfére a možností štátneho rozpočtu. Termín zvýšenia platových taríf hasičov a horských záchranárov vláda následne schváli nariadením.

Už skorej vláda schválila zvýšenie platov pre niektorých štátnych zamestnancov a tiež rovnako o tri percentá. Zvýšenie platov o tri percentá ani zďaleka nepokrýva infláciu, ktorá je teraz takmer 13 percent.

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predch. článok

Inflačnú pomoc 100 eur dostanú tiež osoby starajúce sa o dlhodobo choré deti

Nasl. článok

Samosprávam štát preplatí náklady za výdavky s testovaním počas pandémie

Náš Blog

0 0,00