///

V projekte Zelená domácnostiam sú aktivované žiadosti v objeme 6,5 mil. eur

2 min. čítania

Zhotovitelia k dnešnému dňu následne aktivovali 3.765 žiadostí v objeme vyše 6,5 milióna eur, pre ktoré budú vydané poukážky. Z dodatočne vyčlenených finančných prostriedkov vo výške 30 mil. eur je tak stále voľných 23 mil. eur.

„Je potrebné zdôrazniť, že prioritou je zabezpečiť stabilnú a plynulú podporu domácností tak, aby podnikatelia dokázali plánovať svoje kapacity. Pri čerpaní podpory je nutné maximálne zohľadniť aj realizovateľnosť podpory. Trh reaguje rýchlo na aktuálnu situáciu a kapacity dostupných zariadení sa míňajú. Pomoc v energetickej kríze však nemusia predstavovať iba zariadenia pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie,“

zdôraznil minister hospodárstva Richard Sulík.

Pre uplatnenie vydaných poukážok v časovej lehote troch mesiacov sú podstatné dodacie lehoty niektorých technológií, či inštalačné lehoty zo strany zhotoviteľov.

Aktuálny dopyt po riešeniach využívajúcich obnoviteľné zdroje energií, ktoré znižujú náklady domácností na energie a zároveň znižujú závislosť na dovoze fosílnych palív, vysoko prevyšujú inštalačné i dodávateľské možnosti a to v rámci celej Európskej únie.

„Ďalšie navýšenie finančných prostriedkov by preto v tomto momente značne zvýšilo riziko nedočerpania alokácie projektu Zelená domácnostiam a to z dôvodu aktuálne horšej dostupnosti zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ale i kapacity zhotoviteľov, ktorí zabezpečujú inštaláciu zariadení. Riešenie vidíme vo vytváraní stabilného podnikateľského prostredia, ktoré umožní postupné zvyšovanie ich kapacít, nie v zaplavení trhu poukážkami, ktoré si domácnosti nebudú mať u koho uplatniť“,

uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

V rámci reštartu národného projektu Zelená domácnostiam SIEA v júni 2022 navýšila rozpočet projektu z pôvodných 15 miliónov eur na celkovú sumu 45 miliónov eur.

Navýšenie finančných prostriedkov bolo zabezpečené zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý je v záverečnej fáze.

Využili sa pritom prostriedky z otvorených výziev Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), kde bol nízky záujem zo strany žiadateľov.

SIEA navýšením finančných prostriedkov reagovala na výnimočnú aktuálnu situáciu, kedy záujem domácností o príspevky na tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, slnečné kolektory a fotovoltické panely výrazne rastie, čo potvrdilo rekordne rýchle vyčerpanie alokovaných prostriedkov v rámci májovej výzvy.

Ak sa reštart projektu a nový systém osvedčia, agentúra ho využije aj v budúcom období, kedy je na tento účel plánovaných ďalších viac ako 100 miliónov eur z Programu Slovensko.

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predch. článok

Samosprávam štát preplatí náklady za výdavky s testovaním počas pandémie

Nasl. článok

Chystáte sa na letnú dovolenku? Pozrite si prehľad opatrení v jednotlivých krajinách

Náš Blog

0 0,00