//

Zahraničný obchod v pluse. Pomohol vývoz automobilov

3 min. čítania

Celkové saldo ovplyvnil v máji 2022 aj nižší dovoz zemného plynu, ktorý ho posledné mesiace ťahal intenzívne nadol. Takmer 30 % rast celkového dovozu aj vývozu tovaru bol najvyšší za ostatných 11 mesiacov.

Celkový vývoz tovaru zo Slovenska dosiahol v máji 2022 podľa predbežných výsledkov hodnotu 9 mld. eur, pri medziročnom raste o 29,3 %. Rast vývozu pokračuje už siedmy mesiac a aktuálne bol najvyšší od mája 2021. Aj celkový dovoz tovaru sa zvýšil rovnakým tempom, a to o 29,3 % na 8,8 mld. eur.

Medziročný rast hodnoty dovozu tak pokračuje plynule od februára minulého roka. Bilancia zahraničného obchodu s tovarom tak skončila s prebytkom 160,5 mil. eur. V rovnakom období minulého roka bol o 36,5 mil. eur nižší. Saldo bolo opäť aktívne po šiestich mesiacoch.

Deväť rástlo

Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázalo medziročný nárast v máji tohto roka deväť z nich. Najvýraznejší vplyv na rast celkového exportu mala opäť najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu – Stroje a prepravné zariadenia (SITC 7), kam patrí aj vývoz automobilov. Hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia takmer o štvrtinu.

Vývoj zahraničného obchodu (zdroj: ŠÚ SR)

K celkovému rastu hodnoty slovenského exportu prispel aj o 43 % vyšší vývoz druhej najobchodovanejšej triedy – Trhové výrobky (SITC 6), kam patria produkty viacerých významných slovenských priemyselných odvetví ako je spracovanie kovov, hutníctvo, gumárenstvo a pod.

Aj v štruktúre dovozu vykázalo z desiatich tried medziročný nárast deväť. Rovnako ako pri exporte aj rast pri dovoze najvýznamnejšie ovplyvnil vyšší import strojov a prepravných zariadení, ktorých hodnota bola medziročne vyššia o 21 %. Vyššiu dynamiku celkového dovozu ovplyvnila aktuálne tretia objemovo najväčšia položka v dovoze – Minerálne palivá (SITC 3), medzi ktoré patrí napríklad dovoz zemného plynu, ropy a elektrickej energie.

Výrazné rasty v tejto triede pokračujú plynule už od apríla minulého roka. Napriek medzimesačnému poklesu dosiahla májová hodnota dovezeného tovaru v tejto triede takmer 871 mil. eur, čo bolo dvojnásobne viac ako pred rokom a zároveň takmer štvornásobne viac ako v máji 2020.

Sezónne údaje zahraničného obchodu

Po sezónnom očistení údajov dosiahol v máji 2022 celkový vývoz tovaru hodnotu 8,8 mld. eur, pri medziročnom raste o 25,5 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 25,1 % na 8,9 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 51,7 mil. eur (o 7,9 mil. eur menší deficit ako v máji 2021).

Porovnanie s rokom 2021

Za prvých päť mesiacov tohto roka hodnota tovarov medziročne vzrástla pri vývoze o 13 % na 41,2 mld. eur a pri dovoze o 22,7 % na 42,6 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu tak bolo pasívne v objeme 1,4 mld. eur. Za rovnaké obdobie minulého roka pritom bolo aktívne v objeme takmer 1,7 mld. eur.

Vývoz do členských štátov EÚ v januári až máji 2022 oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol o 16,5 % a z celkového vývozu tvoril podiel 81,7 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 61,9 % a medziročne vzrástol o 16,2 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári až máji 2022 oproti rovnakému obdobiu minulého roku klesol o 0,2 % a z celkového vývozu tvoril podiel 18,3 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 38,1 % a medziročne vzrástol o 34,8 %.

Najviac obchodovaná trieda SITC v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 57 % na celkovom vývoze a 44,2 % na celkovom dovoze.

Komentovať

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Predch. článok

Vodiči pozor: Od septembra sa skončí predlžovanie platnosti technickej a emisnej kontroly

Nasl. článok

Volvo podľa mesta Košice a KSK vyvolá masívne investície

Viac z Ekonomika

0 0,00