//

Podrobné údaje zahraničného obchodu v máji a za päť mesiacov roku 2022

4 min. čítania

Najvýraznejšiu aktívnu bilanciu za päť mesiacov roku 2022 mala SR s Nemeckom, Českom a Maďarskom. Naopak, dovoz výrazne prevyšoval vývoz v zahraničnom obchode s Ruskou federáciou, Kórejskou republikou a s Čínou.

Na základe spresnených údajov v máji 2022 celkový vývoz tovaru medziročne vzrástol o 30,8 % na 9,1 mld. eur. Celkový dovoz sa zvýšil taktiež o 30,8 % na 8,9 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu tak bolo v máji aktívne v objeme 161,4 mil. eur (o 37,4 mil. eur vyššie ako v rovnakom období minulého roku).

Prvé štyri mesiace roku 2022 dovoz prevyšoval vývoz, v máji sa situácia otočila a vývoz dominoval. Kumulované saldo zahraničného obchodu celkovo za päť mesiacov však zostalo naďalej pasívne v objeme takmer 1,4 mld. eur.

Najväčšie aktívne saldo bolo s Nemeckom (2,57 mld. eur), Českom (1,49 mld. eur), Maďarskom (1,3 mld. eur), Poľskom (1,23 mld. eur), Rakúskom (1,2 mld. eur), Francúzskom (1,02 mld. eur), Spojeným kráľovstvom (967,6 mil. eur), Talianskom (806 mil. eur), Spojenými štátmi americkými (800,4 mil. eur), Rumunskom (432,6 mil. eur) a Španielskom (395,6 mil. eur).

Najväčšie pasívne saldo mala Slovenská republika s Ruskou federáciou (3,65 mld. eur), Kórejskou republikou (2,23 mld. eur), Čínou (2,05 mld. eur), Vietnamom (1,8 mld. eur), Taiwanom (240,1 mil. eur), Malajziou (232,3 mil. eur) a Bangladéšom (168,2 mil. eur).

Zo Slovenskej republiky sa za prvých päť mesiacov roku 2022 vyviezol tovar v hodnote 41,4 mld. eur.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sa zvýšil celkový vývoz o 13,5 %.

Z tovarového hľadiska vzrástol vývoz ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, iných ako surových o 303,8 mil. eur, nových pneumatík z kaučuku o 268,9 mil. eur, minerálnych alebo chemických hnojív dusíkatých, iných ako v tabletách alebo pod. formách alebo iných ako v baleniach s hrubou hmotnosťou do 10 kg o 235,9 mil. eur, plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo nelegovanej ocele, valcovaných za tepla, neplátovaných, nepokovovaných alebo nepotiahnutých o 229 mil. eur,  plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z nelegovanej ocele, plátovaných, pokovovaných alebo potiahnutých o 180,5 mil. eur a elektrickej energie o 168,7 mil. eur.

Najviac klesol vývoz osobných automobilov a ostatných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 493,9 mil. eur a motorových vozidiel na nákladnú dopravu o 50,7 mil. eur.

V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Nemecka o 9 %, Česka o 29,9 %, Poľska o 16,9 %, Maďarska o 33,7 %, Rakúska o 21 %, Talianska o 26,5 %, Spojeného kráľovstva o 8 %, Rumunska o 20,3 %. Znížil sa vývoz do Francúzka o 3,3 %, Spojených štátov amerických o 2,1 %, Číny o 7,2 % a Ruskej federácie o 46,5 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 16,8 % (tvoril 81,6 % celkového vývozu SR) a do krajín OECD o 14,6 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal 88,2 %).

Do Slovenskej republiky sa za prvých päť mesiacov roku 2022 doviezol tovar v hodnote 42,8 mld. eur pri medziročnom raste o 23 %.

Z tovarového hľadiska vzrástol dovoz ropných plynov a ostatných plynných uhľovodíkov o 1,63 mld. eur, ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, surových o 477,9 mil. eur, telefónnych súprav, vrátane smartfónov a ostatných telefónov pre celulárnu sieť alebo pre ostatné bezdrôtové siete o 294,3 mil. eur, čierneho uhlia, brikiet, buliet, a podobných tuhých palív vyrobených z čierneho uhlia o 293,2 mil. eur, ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, iných ako surových o 256 mil. eur a elektrickej energie o 200,5 mil. eur.

Významne klesol dovoz častí a súčasti plochých panelových zobrazovacích modulov, vysielacích prístrojov na rozhlasové alebo televízne vysielanie, rádiolokačných a rádiosondážnych prístrojov, rozhlasových prijímačov, monitorov a projektorov o 250,6 mil. eur, diagnostických alebo laboratórnych reagencií na podložke a certifikovaných referenčných materiálov o 177,9 mil. eur, vznetových piestových motorov s vnútorným spaľovaním o 42,2 mil. eur.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z Ruskej federácie o 105,2 %, Česka o 12,4 %, Číny o 25,7 %, Kórejskej republiky o 20,2 %, Poľska o 20,5 %, Vietnamu o 12,1 %, Maďarska o 41,6 %, Francúzska o 4,3 %, Talianska o 12,3 % a Rakúska o 21,2 %. Poklesol dovoz z Nemecka o 11,2 %, Španielska o 5,8 % a Malajzie o 24,8 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2021 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 16,2 % (tvoril 61,7 % z celkového dovozu) a z krajín OECD o 9 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal 59,7 %).

Komentovať

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Predch. článok

Zdražovanie oznámila aj 4ka. Ceny porastú všetkým

Nasl. článok

Vypočítajte si koľko získate po zmenách v podpore rodín

Viac z Ekonomika

0 0,00