/

Štatistický úrad zverejnil vývoj zahraničného obchodu v júni a za šesť mesiacov 2022

3 min. čítania

Celkové saldo zahraničného obchodu nepriaznivo ovplyvnila predovšetkým medziročne vyššia hodnota dovezenej ropy a zemného plynu, ale tiež vybraných priemyselných výrobkov. Priaznivý vplyv mal naďalej vyšší prebytok obchodu s automobilmi.

Vysoký nárast cien energetických komodít, ale aj iných vstupných materiálov, prispel aj v júni 2022 k vyššiemu medziročnému rastu vývozu a predovšetkým dovozu. Celkový vývoz tovaru dosiahol hodnotu 8,7 mld. eur, pri medziročnom raste o 12,9 %. Export dosahuje vyššie hodnoty ako pred rokom už ôsmy mesiac v rade. Import rastie ešte dlhšie, a to už 17 mesiacov. V júni 2022 sa hodnota celkového dovozu tovaru zvýšila o 17,1 % na 8,8 mld. eur.

Saldo zahraničného obchodu sa po jednom mesiaci opäť dostalo do mínusu, v objeme 78,4 mil. eur. Posledných viac ako desať rokov bola pritom júnová obchodná bilancia v kladných číslach, v júni 2021 v objeme 211,1 mil. eur a v roku 2020 dokonca 846,5 mil. eur.

Vývoj zahraničného obchodu (zdroj: Štatistický úrad SR)

V štruktúre exportu vykázalo medziročný nárast v júni tohto roka všetkých desať tried. Najvyššie medziročné rasty vykázali podielovo málo významné triedy. Najvýznamnejší vplyv na hodnotu celkového exportu mala najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu – Stroje a prepravné zariadenia (SITC 7), kam patrí aj vývoz automobilov.

Hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o 7,3 % a rast zaznamenala už druhý mesiac po sebe napriek problémom v dodávateľských reťazcoch. K pozitívnemu vývoju slovenského exportu prispel v júni tohto roka aj o 20,3 % vyšší vývoz druhej najobchodovanejšej triedy – Trhové výrobky (SITC 6), kam patria produkty viacerých významných slovenských priemyselných odvetví ako je spracovanie kovov, hutníctvo, gumárenstvo a pod.

Z desiatich tried v štruktúre dovozu vykázalo medziročný nárast osem z nich. Najvýznamnejší vplyv na dovoz mala opäť aktuálne štvrtá objemovo najväčšia položka v dovoze – Minerálne palivá (SITC 3), medzi ktoré patrí napríklad dovoz zemného plynu, ropy a elektrickej energie.

Výrazné rasty v tejto triede pokračujú plynule už od apríla minulého roka, aktuálne bola hodnota dovezeného tovaru medziročne vyššia o 70 %, keď dosiahla takmer 880 miliónov eur. Dovoz minerálnych palív mal aktuálne takmer trojnásobne vyššiu hodnotu ako napríklad v júni 2020. Celkový dovoz ovplyvnil aj import strojov a prepravných zariadení, ktorých hodnota bola medziročne vyššia o 7,8 %.

Sezónne očistené údaje zahraničného obchodu

Po sezónnom očistení údajov dosiahol v júni 2022 celkový vývoz tovaru hodnotu 8,5 mld. eur, pri medziročnom raste o 13 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 17 % na 8,5 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 63,6 mil. eur.

Porovnanie s rokom 2021

Za prvý polrok 2022 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 13,4 % na 50,1 mld. eur a celkový dovoz o 22 % na 51,6 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 1,5 mld. eur. Za rovnaké obdobie minulého roka pritom bolo aktívne v objeme viac ako 1,9 mld. eur.

Vývoz do členských štátov EÚ v januári až júni 2022 medziročne vzrástol o 16,4 % a z celkového vývozu tvoril podiel 81,4 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 62,1 % a medziročne vzrástol o 15,5 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári až júni 2022 oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol o 1,7 % a z celkového vývozu tvoril podiel 18,6 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 37,9 % a medziročne vzrástol o 34,3 %.

Najviac obchodovaná trieda SITC v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 57,4 % na celkovom vývoze a 44,4 % na celkovom dovoze.

Komentovať

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Predch. článok

Vypočítajte si koľko získate po zmenách v podpore rodín

Nasl. článok

Inflácia v Česku v júni stúpla na rekordných 17,5 percenta

Viac z Ekonomika

0 0,00