/

Nezamestnanosť sa blíži k úrovni 6 percent

2 min. čítania

Počet ľudí bez práce od apríla do júna medziročne klesol o 19-tisíc osôb, celkový počet nezamestnaných aj miera nezamestnanosti sa znížili vo všetkých krajoch SR. Až 65 % osôb bolo bez práce dlhšie ako jeden rok.

Počet ľudí bez práce podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) v priebehu 2. štvrťroka 2022 medziročne klesol o 10 % a dosiahol 169,9 tis. osôb. Trend úbytku nezamestnaných pokračoval už štvrtý štvrťrok za sebou. Miera nezamestnanosti uvádzajúca podiel nezamestnaných z ekonomicky aktívnych osôb predstavovala 6,1 %, medziročne sa znížila o 0,8 percentuálneho bodu (p. b.).

Počet nezamestnaných sa po sezónnom očistení v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom znížil o 3 % na 172,1 tisíca osôb.

Zmena počtu nezamestnaných (zdroj: Štatistický úrad SR)

Porovnať aktuálne dáta z VZPS v dlhšom časovom rade nie je možné, v roku 2021 došlo v dôsledku novej legislatívy EÚ k významným metodickým zmenám.

Väčšinu spomedzi nezamestnaných, takmer 111-tisíc osôb, tvorili ľudia bez práce dlhšie ako rok. Medziročne ich počet vzrástol o 10,7 %. Podiel dlhodobo nezamestnaných  dosiahol 65 % a bol výrazne vyšší ako pred rokom, kedy táto skupina ľudí tvorila 53 % z celkového počtu nezamestnaných. Krátkodobá nezamestnanosť medziročne klesla o tretinu, naďalej však bolo bez práce kratšie než 12 mesiacov ešte 59-tisíc osôb.

V priebehu roka sa prejavil úbytok nezamestnaných vo všetkých vekových skupinách s výnimkou vekovej kategórie ľudí pred dôchodkom (60 a viac rokov).

Z pohľadu ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa najviac osôb naposledy pracovalo v priemysle, obchode a v stavebníctve. V týchto skupinách však pokračoval trend medziročného poklesu nezamestnaných. Doposiaľ nikdy nepracovalo 48,6 tisíca osôb, čo bol medziročný nárast o viac než 10 %.

Z regionálneho hľadiska počet nezamestnaných v 2. štvrťroku 2022 medziročne klesol vo všetkých krajoch Slovenska. Relatívne najviac nezamestnaných ubudlo v Trnavskom kraji (úbytok o 36,1 %) a v Žilinskom kraji (o 19,9 %). Najviac nezamestnaných bolo naďalej v Prešovskom kraji (vyše 45 tis. osôb), v Košickom kraji (vyše 38 tis. osôb) a v Banskobystrickom kraji (vyše 28 tis. osôb).

Najvyššia miera nezamestnanosti pretrvávala v Prešovskom kraji (11,5 %), na úroveň 10 % sa dotiahol Košický kraj a na 9 % sa zastavil Banskobystrický kraj. Naopak, najnižšia miera nezamestnanosti bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji (2,1 %) a v Trenčianskom kraji (3,3 %). Vo všetkých krajoch Slovenska sa tiež znížila miera nezamestnanosti, pričom najdynamickejšia relatívna zmena nastala v Trnavskom kraji, kde bol zaznamenaný pokles o 2,3 p. b. na úroveň 4 %.

Počas prvých šiestich mesiacov roka 2022 počet ľudí bez práce medziročne klesol o 9,1 % a počet nezamestnaných dosiahol 172,4 tisíca osôb. Miera nezamestnanosti v SR sa znížila o 0,8 p. b. na 6,2 %. Celkové počty nezamestnaných podľa ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa najvýraznejšie klesli v umení, zábave a rekreácii, ako aj v ubytovacích a stravovacích službách. Počet osôb bez pracovnej skúsenosti za 1. polrok 2022 vzrástol o viac než 10 %. 

Komentovať

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Predch. článok

Pracujúcich pribudlo vo všetkých krajoch

Nasl. článok

Suma stravného aj cestovných náhrad sa od 1. septembra opäť zvýšila

Viac z Ekonomika

0 0,00