/

Pracujúcich pribudlo vo všetkých krajoch

4 min. čítania

Počet pracujúcich medziročne vzrástol v 14 z 18 sledovaných odvetví ekonomiky. Pozitívnu bilanciu podporil najmä prírastok pracujúcich v stavebníctve, vzdelávaní, ako aj v ubytovaní a stravovaní. V najdôležitejšej zložke zamestnanosti – v priemysle počet pracujúcich naďalej klesal.

Zamestnanosť podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) v 2. štvrťroku 2022 medziročne vzrástla o 2,7 %, počet pracujúcich dosiahol 2 milióny 604-tisíc osôb. Rast pokračoval už štvrtý štvrťrok za sebou.

Celková zamestnanosť po sezónnom očistení sa oproti predchádzajúcemu štvrťroku zvýšila o 0,8 % na 2 milióny 620-tisíc pracujúcich.

Miera zamestnanosti, ktorá vyjadruje podiel pracujúcich z celkového počtu obyvateľstva, sa medziročne zvýšila o 2,8 percentuálneho bodu (p. b.) na 76,8 %. Porovnať aktuálne dáta o zamestnanosti v dlhšom časovom rade nie je možné, v roku 2021 došlo v dôsledku novej legislatívy EÚ k významným metodickým zmenám.

Celkovo z 18 sledovaných odvetví ekonomiky sa počet pracujúcich zvýšil v 14. Spomedzi troch výrobných odvetví počet pracovníkov vzrástol v stavebníctve a poľnohospodárstve (v oboch o viac ako 5 %), ale priemysel zaznamenal medziročný pokles pracujúcich osôb o 0,3 %.

Pracujúcich pribudlo (zdroj: Štatistický úrad SR)

V priemysle, ktorý je najväčším zamestnávateľským odvetvím slovenskej ekonomiky, v 2. štvrťroku pracovalo 685-tisíc osôb. Bolo to menej ako pred rokom, a tiež nižší počet ako pred dvoma rokmi (v rámci možných prepočtov pri zásadnej zmene metodiky).

Služby, najviac poškodené dôsledkami pandémie, medziročne zvýšili počet pracujúcich o 3,3 % na 1 milión 594-tisíc osôb. Celkovo dávali prácu viac ako 61 % pracujúcim.

Naďalej najdynamickejšie rástol počet pracujúcich v ubytovacích a stravovacích službách (medziročne o 17,6 %), toto odvetvie však dva roky trpelo najsilnejšími dopadmi pandémie a aktuálny rast nedorovnal štvrtinový úbytok odvetvia pred rokom.

Z veľkých odvetí služieb, ktoré zamestnávajú viac než 150-tisíc pracujúcich, dynamickejšie rástlo vzdelávanie (o 6,8 %). Pre pozitívny vývoj zamestnanosti v službách bol tiež dôležitý návrat veľkoobchodu a maloobchodu k medziročnému rastu (o 1,1 %).

Naopak, brzdiaci efekt na rast zamestnanosti mal pokračujúci pokles pracujúcich v zdravotníctve a sociálnej pomoci (o 1,8 %).

Z regionálneho hľadiska pozitívny trend pokračoval na celom území Slovenska, počet pracujúcich aj miera zamestnanosti medziročne stúpli vo všetkých ôsmich krajoch SR. Najvýraznejšie v Bratislavskom kraji o 9,3 %, ďalej v Žilinskom kraji o 3,8 % a v Košickom kraji o 2,9 %.

Najnižšiu mieru zamestnanosti (pod 70 %) mal Prešovský kraj. Naopak, Bratislavský kraj, ako jediný zo všetkých krajov SR prekročil úroveň zamestnanosti 80 %, aktuálne atakoval 85 % mieru zamestnanosti.

Najvýraznejšia zmena nastala v Košickom kraji, kde sa miera zamestnanosti medziročne zvýšila o 4,7 p.b. na hodnotu 72 %. Významné zvýšenie o 4,3 p.b. zaznamenal aj Žilinský kraj na 79,4 %.

Za prácou v zahraničí5) odchádzalo v 2. štvrťroku 2022 spolu 114-tisíc občanov Slovenska, čo bolo o 7 % viac ako v rovnakom obdobní pred rokom. Pracovali najmä v stavebníctve (38,5 tis. osôb), v priemysle (26,6 tis. osôb) a v zdravotníctve a sociálnej pomoci (12,4 tis. osôb). V rámci európskych krajín pracovali najmä v Nemecku, Rakúsku a Česku.

Absolútne najviac tých, čo dochádzali za prácou do zahraničia, pochádzalo z Prešovského kraja (24,8 tis. osôb), zo Žilinského kraja (22,8 tis. osôb) a z Nitrianskeho kraja (20 tis. osôb). Najvyšší medziročný nárast pri dochádzaní za prácou bol v Nitrianskom kraji o 67,9 % a v Bratislavskom kraji o 60,8 %.

V Žilinskom kraji sme zaznamenali nárast o 33 %. V ostatných piatich krajoch Slovenska došlo k poklesu pri dochádzaní za prácou do zahraničia.    

V súhrne za 1. polrok 2022 stúpla celková zamestnanosť o 2,8 % na 2 milióny 588-tisíc osôb. Najväčšie relatívne prírastky pracujúcich boli zaznamenané v ubytovacích a stravovacích službách, v odborných, vedeckých a technických činnostiach, ako aj v umení, zábave a rekreácii.

Počty pracujúcich vzrástli vo všetkých krajoch Slovenska, najvýraznejšie v Bratislavskom kraji o 8,8 % a v Žilinskom kraji o 4 %. Miera zamestnanosti súhrnne za SR stúpla o 2,8 p. b. na aktuálnych 76,3 %. Najdynamickejšia zmena v miere zamestnanosti od začiatku roka nastala v Žilinskom kraji (78,7 %) a v Košickom kraji (71,1 %), kde bol zhodný rast o viac ako 4 p. b.

Počet osôb pracujúcich v zahraničí do 1 roka sa oproti 1. polroku 2021 zvýšil o 3,3 % na 112-tisíc osôb. 

Komentovať

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Predch. článok

Mzdy narástli o 7 percent. Pre vysokú infláciu však reálne mzdy poklesli

Nasl. článok

Nezamestnanosť sa blíži k úrovni 6 percent

Viac z Ekonomika

0 0,00