///

Tržby rástli v priemysle a doprave. Stavebníctvo kleslo

2 min. čítania

Júlové tržby roku 2022 medziročne stúpli v troch z piatich sektorov ekonomiky, pričom vysokú dynamiku rastu si zachovala už len doprava a skladovanie. Vybrané trhové služby a stavebníctvo napriek rastu cien zaznamenali pokles tržieb.

Priemysel, ako najdôležitejšie odvetvie v štruktúre ekonomiky, zaznamenal v júli 2022 medziročný rast tržieb o 4,3 %. Pozitívny výsledok sa prejavil v 9 zo 16 sledovaných priemyselných odvetví (špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví).

Energetika ťahala najviac

Z odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste tržieb, najvýznamnejšie zvýšenie bolo zaznamenané v dodávke elektriny a plynu o 19,5 %, vo výrobe dopravných prostriedkov o 6,6 %, v ostatnej výrobe o 19,9 %, vo výrobe strojov o 9,9 %, ako aj v dodávke vody o 5,4 %.

Výrazne klesli tržby vo výrobe počítačových výrobkov o 24,8 % a vo výrobe koksu a ropných produktov o 21,9 %. Smerodajný bol taktiež pokles vo výrobe výrobkov z gumy a plastu o 3,1 %, vo výrobe drevených výrobkov o 3,4 %, ako aj vo výrobe potravín s poklesom o 0,5 %.

Vývoj tržieb (zdroj: Štatistický úrad SR)

Vybrané trhové služby, ako druhé objemovo najsilnejšie odvetvie, vykázali v júli 2022 medziročný pokles o 1,3 %, čo znamenalo negatívny obrat po nepretržitom päťmesačnom raste. Na tomto výsledku sa podpísalo predovšetkým výrazné zníženie tržieb v administratívnych a iných obchodných pomocných činnostiach o 12,4 % a v činnosti v oblasti nehnuteľností o 10,9 %. Naopak, bol zaznamenaný enormný medziročný rast tržieb v činnostiach cestovných kancelárií o 126,4 %.     

Doprava rástla

Doprava a skladovanie si ako jediné dlhodobo udržiavajú vysoké tempo rastu tržieb, pričom v júli 2022 medziročne stúpli o 30,6 %. Opakovane rástlo všetkých päť zložiek tohto odvetvia, na pozitívnom výsledku sa však podieľali hlavne dve objemovo najvýznamnejšie zložky – pozemná doprava vrátane dopravy potrubím (navýšenie o 28,3 %), skladové a pomocné činnosti (navýšenie o 25,5 %).   

Podniky z odvetvia informačné a komunikačné činnosti si taktiež zachovali trend dlhodobého rastu tržieb, i keď v júli 2022 pokračovalo spomaľovanie tempa, takže medziročne stúpli o 8,2 %. Na celkovo pozitívnom výsledku sa najvýraznejšie podieľalo počítačové programovanie s medziročným rastom 5,3 % a činnosť pre rozhlas a televíziu s rastom o 5 %.

Tržby v stavebníctve už tretí mesiac po sebe zotrvali v medziročnom poklese a v júli 2022 boli nižšie o 1,4 %.

Medziročné porovnanie

Po očistení od sezónnych vplyvov stúpli tržby v medzimesačnom porovnaní v priemysle o 2,5 % a v doprave a skladovaní o 1 %. Pokles tržieb bol zaznamenaný v stavebníctve o 1,1 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 1,5 %, ako aj vo vybraných trhových službách o 1,6 %.

Vývoj za tento rok

V súhrne za sedem mesiacov roku 2022 medziročne vzrástli tržby dvojciferne v doprave a skladovaní o 25,9 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 13,4 %. Objemovo najvýznamnejší priemysel dosiahol kumulovaný medziročný rast tržieb o 5,4 % a vo vybraných trhových službách stúpli tržby o 3,2 %. Stavebníctvo zaznamenalo pokles tržieb o 2,9 %.

Komentovať

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Predch. článok

Počet zamestnancov klesal hlavne v priemysle

Nasl. článok

Čaputová vymenovala nových ministrov po odchode SaS

Viac z Biznis

0 0,00