//

Inflácia naďalej rastie. V auguste už dosiahla 14 percent

4 min. čítania
Hodnota našich peňazí sa neustále znehodnocuje. V auguste už inflácia dosiahla rekordných 14 percent a je tak najvyššia za viac ako 20 rokov. Lepšie to zrejme nebude ani v nasledujúcich mesiacoch.

Spotrebiteľské ceny rástli šiesty mesiac za sebou dvojciferným tempom. Najvýznamnejšie výdavkové položky slovenských domácností – potraviny a náklady na bývanie vrátane energií – boli medziročne opäť o niečo drahšie. V auguste pokračovalo postupné zlacňovanie pohonných hmôt.

Spotrebiteľské ceny v auguste 2022 medzimesačne vzrástli o 0,8 %, dynamika ich rastu ostala na júlovej úrovni. Medziročne však inflácia od januára minulého roka nepretržite rastie a dosahuje najvyššie úrovne od začiatku milénia.

Medzimesačný vývoj

Medzimesačne rástli ceny v 9 z 12 odborov (výdavkových skupín domácností). Najvýraznejší vplyv na medzimesačnú zmenu mali naďalej rastúce ceny potravín. Tempo rastu sa udržalo, rovnako ako v júli, na úrovni 1,4 %.

Okrem cien zeleniny, ktoré medzimesačne klesli o 1,2 %, zdraželi všetky ostatné potravinové položky. Vyššie boli hlavne ceny olejov a tukov o 2,7 %, mlieka, syrov, vajec a mäsa zhodne o 1,7 %, chleba a obilnín o 1,5 % a tiež cukru, čokolády a cukroviniek o 1,8 %.

Zvýšenie cien v odbore bývanie a energie o 0,9 % ovplyvnil najmä rast nákladov na skutočné nájomné o 1,4 % a na imputované nájomné o 1,1 %. Prudko sa medzimesačne zvýšili ceny pevných palív o 5,6 %.

Mobilní operátori zdražovali

Vzrástli aj ceny služieb mobilných operátorov, rekreačných a kultúrnych služieb, ubytovacích služieb, osobnej starostlivosti, sociálnych služieb a výrazne vzrástli ceny poistenia. Naopak, ceny v reštauráciách a v hoteloch rástli pomalšie ako v predošlých mesiacoch.

Tlmiaci efekt na infláciu aj v auguste malo zníženie cien pohonných hmôt o 5,9 %, čo stiahlo celú skupinu tovarov v odbore doprava do mierneho mínusu. Celkovo ale ceny pohonných hmôt v prvom polroku medzimesačne rástli v priemere o 4,6 %. Okrem poklesu cien v doprave boli nižšie aj ceny odevov a obuvi. Ceny v odbore vzdelávania sa medzimesačne nezmenili.

Index spotrebiteľských cien sa v auguste oproti júlu zvýšil v domácnostiach zamestnancov a v nízkopríjmových domácnostiach, v domácnostiach dôchodcov zhodne o 0,8 %. 

Medziročný vývoj

Medziročná hodnota inflácie sa zvýšila v auguste 2022 na 14 %. Je to najvyššia úroveň inflácie za posledných vyše 22 rokov. Od mája sa dynamika rastu inflácie z mesiaca na mesiac mierne spomaľuje.

Počas ôsmeho mesiaca roka sa zvýšili ceny vo všetkých sledovaných odboroch spotrebného koša, až polovica z celkovo 12 odborov dosiahla medziročný rast vyšší ako o desatinu.

K rastu cien na medziročnej úrovni prispel predovšetkým odbor potraviny a nealkoholické nápoje.

Potraviny boli drahšie o 21,6 % a nealkoholické nápoje o 14 %. Najviac infláciu ovplyvnili vyššie ceny chleba a obilnín o 24,5 %, mäsa o 21,8 %, mlieka, syrov a vajec o 22,9 %, ovocia o 11,8 % a zeleniny o 15,9 %. Oleje a tuky, ktorých zastúpenie v spotrebnom koši nie je až tak výrazné, zdraželi medziročne o viac než polovicu.

Aj bývanie zdraželo

Výrazný vplyv na ďalej rastúcu infláciu malo zdražovanie v odbore bývanie a energie, keď ceny boli počas augusta medziročne vyššie o 16,3 %. Rast cien energií zo začiatku roka potiahli v auguste ešte vyššie ceny pevných palív s medziročným nárastom o 28,5 %. Imputované nájomné bolo drahšie o 19,4 %. 

V odbore doprava boli ceny vyššie o 18,1 %. Tempo rastu v tomto sektore ovplyvnili pohonné látky, ktoré zlacňujú už druhý mesiac za sebou. Medziročne však boli aj napriek tomu drahšie takmer o tretinu.

Ceny v reštauráciách a hoteloch počas augusta stúpli o 19,9 %. Zdraželi aj tovary a služby v skupine osobná starostlivosť (napr. kadernícke služby), ktoré boli medziročne vyššie o 11,8 %.

Index spotrebiteľských cien sa v auguste 2022 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 13,9 %, za nízkopríjmové domácnosti o 14,4 %, za domácnosti dôchodcov o 15,1 %.

V súhrne za osem mesiacov roku 2022 sa spotrebiteľské ceny medziročne v priemere zvýšili o 11,6 % (za domácnosti zamestnancov o 11,6 %, za nízkopríjmové domácnosti o 11,7 %, za domácnosti dôchodcov o 12,6 %).

Vývoj jadrovej a čistej inflácie

Pri augustovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 14 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 13,8 % a čistá inflácia hodnotu 11,6 %. Medzimesačne dosiahla jadrová inflácia hodnotu 0,9 % a čistá inflácia hodnotu 0,7 %.

Jadrová inflácia sleduje rast cenovej hladiny po vylúčení vplyvu zmien regulovaných cien (napr. ceny energií) a iných administratívnych opatrení (napríklad úprav daní a podobne). Čistá inflácia je jadrová inflácia bez zmien cien potravín.

2 Comments

Komentovať

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Predch. článok

Slovenský priemysel v júli ešte viac spomalil

Nasl. článok

Vysoká inflácia ukrajuje z peňazí Slovákov stále viac

Viac z Peniaze

0 0,00