///

Export aj import rástli dvojciferným tempom

3 min. čítania

Celkový vývoz v prvom prázdninovom mesiaci pozitívne ovplyvnil najmä vyšší vývoz motorových vozidiel a ich dielov. K rastu dovozu tovaru na Slovensko opäť prispeli vyššie ceny nakupovanej elektriny, plynu a ropy.

Celkový vývoz tovaru zo Slovenska dosiahol v júli 2022 podľa predbežných výsledkov hodnotu 8 mld. eur, pri medziročnom raste o 18,5 %. Dvojciferný rast vývozu pokračuje už tretí mesiac.

Dovoz rástol

Aj celkový dovoz tovaru sa zvýšil podobným tempom, a to o 18,6 % na 8 mld. eur. Dovoz si dvojciferný rast udržiava už od novembra minulého roka.

Saldo zahraničného obchodu bolo v júli tohto roka pasívne v objeme 26,6 mil. eur. Deficit tak bol o 6,6 mil. eur väčší ako v rovnakom období minulého roku. Celkové saldo nepriaznivo ovplyvnil najmä medziročne väčší deficit obchodu s minerálnymi palivami o 297,7 mil. eur, spôsobený predovšetkým rastom cien energetických komodít.

Celkový vývoz a dovoz tovaru (zdroj: Štatistický úrad SR)

Mierne, o vyše 55 mil. eur sa zhoršila aj bilancia v obchode s priemyselnými a aj trhovými výrobkami. Priaznivý vplyv na celkové saldo mal medziročne vyšší prebytok obchodu so strojmi a prepravnými zariadeniami o 362,3 mil. eur.

V štruktúre exportu vykázalo medziročný nárast v júli tohto roka osem z desiatich tried. Najvýznamnejší vplyv na hodnotu celkového exportu mala najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu – Stroje a prepravné zariadenia (SITC 7), kam patrí aj vývoz automobilov.

Pre vysoké ceny energií

Hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o 19,6 % a rast zaznamenala už tretí mesiac po sebe napriek problémom v dodávateľských reťazcoch.

K pozitívnemu vývoju slovenského exportu prispel v júli tohto roka aj o 81,8 % vyšší vývoz piatej najobchodovanejšej triedy v štruktúre vývozu – Minerálne palivá (SITC 3).

Aj pri dovoze vykázalo medziročný nárast osem z desiatich tried. Najvýznamnejší vplyv na rast dovozu mala aktuálne tretia najväčšia položka v dovoze – Minerálne palivá (SITC 3), medzi ktoré patrí napríklad dovoz zemného plynu, ropy a elektrickej energie.

Výrazné rasty v tejto triede, plynúce najmä zo stále rastúcich cien nakupovaných energetických komodít, pokračujú plynule už od apríla minulého roka.

Aktuálne bola hodnota dovezeného tovaru v tejto triede medziročne vyššia o takmer 84 %, keď dosiahla vyše miliardy eur. Dovoz minerálnych palív tak mal približne trojnásobne vyššiu hodnotu ako v júli 2020. Celkový dovoz v júli tohto roka významne ovplyvnil aj import najviac obchodovanej triedy – Stroje a prepravné zariadenia. Ich hodnota bola medziročne vyššia o takmer 13 %.

Sezónne očistené údaje zahraničného obchodu

Po sezónnom očistení údajov dosiahol v júli 2022 celkový vývoz tovaru hodnotu 9,1 mld. eur, pri medziročnom raste o 21 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 22 % na 8,9 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 169,7 mil. eur (o 31,9 mil. eur nižšie ako v júli 2021).

Porovnanie s rokom 2021

Za január až júl 2022 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 15,1 % na 58,6 mld. eur a celkový dovoz o 23,2 % na 60,4 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 1,8 mld. eur. Za rovnaké obdobie minulého roka bolo naopak aktívne v objeme takmer 1,9 mld. eur.

Vývoz do členských štátov EÚ v januári až júli 2022 oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol o 18,1 % a z celkového vývozu tvoril podiel 81,2 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 63,3 % a medziročne vzrástol o 18,7 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári až júli 2022 oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol o 3,8 % a z celkového vývozu tvoril podiel 18,8 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 36,7 % a medziročne vzrástol o 31,7 %.

Najviac obchodovaná trieda SITC v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 56,9 % na celkovom vývoze a 43,5 % na celkovom dovoze.

Komentovať

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Predch. článok

Cestovný ruch v júli nedosiahol na úroveň spred covidu

Nasl. článok

NCZI: Potvrdenie o prekonaní Covid-19 už aj po pozitívnom AG teste

Viac z Ekonomika

0 0,00