-1.1 C
Bratislava
ÚvodPolitikaV spojených voľbách budú môcť hlasovať aj osoby s ochorením COVID-19 a...

V spojených voľbách budú môcť hlasovať aj osoby s ochorením COVID-19 a v karanténe

V spojených župných a komunálnych voľbách sa bude uplatňovať postup podľa zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase.

Znamená to, že budú zriadené špeciálne volebné komisie a voliči v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19 budú môcť hlasovať doma do špeciálnej volebnej schránky.

Dôvodom aktivácie zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania je, že k 30. septembru 2022 platí vyhláška Úradu verejného zdravotníctva číslo 33/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

Ministerstvo vnútra SR vydalo v tejto súvislosti usmernenia pre okresné úrady a určené obce, ktoré upravuje utvorenie špeciálnej volebnej komisie a uskutočnenie jej prvého zasadnutia.

- Inzercia -

Špeciálne volebné komisie budú fungovať v 315 špeciálnych volebných obvodoch so sídlom v určených obciach a budú najmenej osemčlenné. Zoznam určených obcí, ktoré sú sídlom špeciálnej volebnej komisie, je prílohou zákona.

Dôležité termíny, ktoré vyplývajú zo zákona pre politické subjekty a obce – politická strana alebo koalícia, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva určenej obce, môže do tejto komisie delegovať po jednom členovi. Oznámenie o delegovaní člena doručí politická strana alebo koalícia starostovi určenej obce najneskôr do nedele 9. októbra, a to listinne alebo elektronicky (emailom). Náhradníka politické subjekty nenominujú.

Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby určená obec najneskôr v pondelok 3. októbra zverejnila na svojej úradnej tabuli a na webovom sídle, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručovanie oznámení o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie.

Prvé zasadnutie špeciálnej volebnej komisie zvolá starosta určenej obce tak, aby sa uskutočnilo najskôr v pondelok 17. októbra a najneskôr v stredu 19. októbra. Určená obec je povinná zabezpečiť na činnosť špeciálnej volebnej komisie okrem iného respirátory a dezinfekčný prostriedok na ruky a poskytnúť členom miestnosť, v ktorej sa budú zdržiavať v čase, keď nebudú vyslaní k voličom.

Oprávnený volič podľa zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania je osoba, ktorá má právo hlasovať v spojených voľbách podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Ministerstvo vnútra upozorňuje, že hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky je iba vo vzťahu k ochoreniu COVID-19. Prekážkou práva voliť je tak naďalej zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia v iných prípadoch ako COVID-19.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky štandardne podľa zákona o výkone volebného práva. 

Ako sa hlasuje do špeciálnej schránky:

  • Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej/mestskej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby. Urobiť tak môže telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu. Žiadosť môže podať najneskôr do piatku 28. októbra do 12.00 h.
  • Obec zverejní kontakt na zapisovateľa najneskôr v pondelok 24. októbra na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.
  • Volič týmto spôsobom hlasuje v mieste svojho trvalého pobytu alebo na inej adrese, ktorú v žiadosti oznámi. Adresa tohto miesta sa však musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu voliča.
  • Hlasovanie zabezpečia vždy dvaja vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie.
  • Špeciálny spôsob hlasovania sa nevykonáva v zdravotníckom zariadení, v ktorom sa poskytuje ústavná starostlivosť na lôžku.
- Inzercia -

posledné články

vývoj akcií a kurzov mien

mohlo by vás zaujímať

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu
Captcha verification failed!
Používateľské skóre captcha zlyhalo. prosím kontaktuj nás!

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.