-1.1 C
Bratislava
ÚvodBiznisŠtátnej Slovensko IT pošleme z našich daní 2 milióny. Firma si požičala...

Štátnej Slovensko IT pošleme z našich daní 2 milióny. Firma si požičala aj od Tatra banky

Štátna akciovka Slovensko IT opäť potrebuje pomoc daňových poplatníkov. Vláda jej schválila ďalšiu finančnú injekciu vo výške dva milióny eur.

Štát sa rozhodol pred koncom roka poslať štátnej akciovke Slovensko IT, ktorá vznikla pred niečo vyše dvomi rokmi, ďalšie dva milióny eur. Milión si pritom firma od štátu zobrala už pred letom.

Od vzniku išlo z našich daní na štátnu IT firmu spolu už sedem miliónov eur. Čo všetko stihla táto štátna IT firma za dva roky existencie vyprodukovať? Veľa toho nebolo a štátni itečkári sa nemajú veľmi čím pochváliť. Sám rezort Veroniky Remišovej v správe predloženej na rokovanie vlády uvádza, že firma sa zaoberá najmä menšími projektami.

Drahý rozbeh štátneho IT

V súkromnej sfére je pravdepodobné, že by Slovensko IT už zrejme neexistovalo. Za štátne peniaze sa však ľahko šafári a firma dokáže fungovať aj bez reálnych viditeľných výsledkov. Aby sme však štátnej firme Slovensko IT nekrivdili, predsa len sa jej malé projekty podarili. Otázne však koľko štát vďaka existencii firmy Slovensko IT reálne ušetril.

Pri spustení štátnej firmy Slovensko IT v roku 2020 do nej štát nalial rovné štyri milióny eur. Štátna spoločnosť vznikla 5. septembra 2020 a nadobudla majetok vo výške 4.000.000 eur, z čoho základné imanie tvorí 3.600.000 eur a zvyšok tvorí rezervný fond. Ďalší milión eur poslal firme štát v apríli tohto roka, keď štátna firma hrozila kolapsom ak jej štát nepomôže.

- Inzercia -

Už vtedy však štátna firma sľubovala výsledky a tvrdila, že ďalšie peniaze nebude na svoj chod potrebovať. Teraz štát poslal z našich daní štátnej akciovke ďalšie dva milióny eur. Dvojročný rozbeh Slovensko IT teda nás všetkých stál zatiaľ 7 miliónov eur. A navyše to zrejme nebudú posledné peniaze.

Ostatní môžu závidieť

Firma v najnovšej správe predloženej na rokovanie vlády predpokladá, že okolo roku 2025 (teda za tri roky) by sa mohla stať hlavným dodávateľom IT riešení pre štát. Za minulý rok pritom firma podľa registra účtovných závierok vykázala stratu takmer 2,5 milióna eur. Za tri roky teda z našich daní zrejme zaplatíme ďalšie milióny eur na rozbeh firmy, ktorá sa výsledkami chváli len na papieri.

„Víziou obchodnej spoločnosti je zabezpečovať svoj rozvoj tak, aby do roku 2025 bola jedným zo strategických dodávateľov IT systémov pre slovenskú verejnú správu, mala stabilné postavenie v systéme slovenského IT trhu a bola centrom IT excelentnosti Slovenskej republiky,“

UVÁDZA SA V SPRÁVE PREDLOŽENEJ NA ROKOVANIE VLÁDY.

Pri pohľade na čísla jej navyše iní štátni zamestnanci môžu len ticho závidieť. Vo firme totiž rozhodne neplatia štandardné tabuľkové platy. Štátni itečkári zarábajú totiž na pomer štátnych zamestnancov nadpriemerne dobre.

Podľa verejného registra mala firma ku koncu minulého roka 94 zamestnancov. Mzdové náklady firmy tvorili 2.814.469 eur. Na jedného zamestnanca teda vychádza priemerná mzda 2.495 eur mesačne.

Celkovo sme z našich daní na mzdy, odvody a platy dozornej rady, predstavenstva poslali 3.996.628 eur. Jeden zamestnanec štátnej firmy Slovensko IT nás teda v priemere stál 42.517 eur.

Ktoré aplikácie mala štátna IT firma vytvoriť?

  • IDSK – prevádzkovanie a rozvoj jednotného dizajnu systému elektronickej komunikácie štátnej správy (idsk.gov.sk). Ide o jednoduchú webovú stránku, kde nájdu štátne inštitúcie všetky informácie o jednotnom vzhľade webových stránok a aplikácii. Prakticky ich však žiadne ministerstvo nedodržiava. Ukázal to aj nedávny redizajn stránky Ministerstva školstva, ktoré jednotný štátny dizajn nedodržalo. Navyše webová stránky a aplikácie pre jednotlivé ministerstvá a úrady stále vyvíjajú súkromné firmy a nie štátna akciovka Slovensko IT. Tak skoro sa to navyše nezmení.
  • Aplikácia eRúško – funkčný prototyp aplikácie pre Android, iOS (Covid). Aplikácia sa však nikdy nepoužívala a do aplikačných obchodov sa nikdy nedostala.
  • Aplikácia PendlerPass – funkčný prototyp aplikácie pre Android, iOS (Covid). Ani táto aplikácia sa medzi reálnych používateľov nikdy nedostala.
  • Registrácia Lekárov – funkčný prototyp aplikácie pre registráciu lekárov pre veľkokapacitných očkovacích centrách (Covid). Ani túto aplikáciu štát nevyužil a jej vývoj teda boli opäť iba vyhodené peniaze.
  • Covid Automat – web aplikácia pre aktuálne covid opatrenia vysvetlené prehľadným spôsobom, ktorú podľa informácií z materiálu použilo viac ako 2.6 mil. návštevníkov, ktorí zobrazili viac ako 20 mil. stránok počas trvania pandémie (automat.gov.sk). Stránku spustili vo februári 2021 a teda celkom funguje 14 mesiacov. Za tú dobu teda v priemere stránku navštívilo 185 tisíc ľudí za mesiac, čo predstavuje 3,4% slovenskej populácie. Navyše samotný covid automat už niekoľko mesiacov nefunguje a opatrenia boli celonárodné.
  • OverPass Special – Android aplikácia pre overovanie očkovania, testovania, prekonania pre účely Policajného zboru SR (Ministerstvo vnútra SR). Túto aplikáciu používali policajti na kontrolu plnenia podmienok covid automatu.
  • OverPass – iOS a Android aplikácia pre overenie očkovania, testovania, prekonania. Aplikácia dosiahla 108 tis. stiahnutí a bola použitá na priemerne 3,5 tis. overení denne. Aplikácia sa k používateľom dostala až po tom, čo už museli podniky a firmy overovať covid pasy. Väčšina ľudí si teda stiahla iné riešenia, ktoré v tom čase už boli dávno dostupné.
  • GreenPass – iOS a Android aplikácia na ukladanie potvrdení o prekonaní, očkovaní a testovaní. Aj túto aplikáciu však štátna IT firma spustila neskoro. Navyše na začiatku boli problémy so stiahnutím certifikátov, ktoré zabezpečovalo štátne Národné centrum zdravotníckych informácii.
  • UA.GOV.SK – informačná stránka pre utečencov v angličtine, slovenčine a ukrajinčine. Ide však len o jednoduchú webovú stránku, ktorá obsahuje základné informácie pre utečencov.
  • Slovensko v mobile – aplikácia slúži na prihlasovanie sa do elektronických služieb štátu. Ani po mesiacoch sa však nezaobídete bez čítačky a aktivovaného občianskeho preukazu. Desiatky tisíc Slovákov pritom čaká nútená výmena občianskych preukazov, pretože končí platnosť certifikátov. Štát navyše na niekoľko dní pozastaví vydávanie občianskych preukazov, aby sa rezort vnútra pripravil na vydávanie nových biometrických občianskych preukazov.

Naberú ďalších

Lenže namiesto šetrenia sa v správe firma vyhráža ďalším náborom zamestnancov. Firma to v správe predloženej na rokovanie vlády zdôvodňuje tým, že súčasný počet zamestnancov nestačí na plnenie všetkých povinností, ktoré vyplývajú napríklad aj z Plánu obnovy a odolnosti. Lenže podobný počet IT zamestnancov nemajú často ani veľké firmy, ktoré sa starajú o milióny zákazníkov.

„S víziou obchodnej spoločnosti priamo súvisí aj investícia do zvyšovania odbornosti a odbornej spôsobilosti interných zamestnancov spoločnosti a to prostredníctvom rôznych typov školení, získavaním relevantných certifikátov a podobe. Taktiež súčasný počet zamestnancov nie je dostatočný pre naplnenie ďalších plánovaných úloh súvisiacich predovšetkým s realizáciou projektov v rámci programového obdobia 2021-2027 a Plánu obnovy,“

UVÁDZA SA V SPRÁVE.

Práve mzdy zamestnancov a náklady na sociálne a zdravotné poistenie pritom tvoria najväčšiu časť nákladov firmy. Firma v predloženej správe dokonca priznáva, že pre nedostatok peňazí má problémy s možnou budúcou výplatou miezd a preto žiada ďalšie peniaze od štátu. Dôvodom má byť najmä fakt, že pri väčšine zákaziek dostáva firma zaplatené aj po niekoľkých mesiacoch.

Pritom Slovensko IT pracuje pre štátne inštitúcie. Pre bezproblémový chod firmy by teda možno stačilo, aby štát vlastnej firme zaplatil na začiatku a nie až po dodaní a ešte aj s meškaním niekoľko mesiacov. Firma by si nemusela požičiavať od daňových poplatníkov. Pokiaľ firma nevie efektívne pracovať možno by štát mal začať uvažovať aj nad koncom tohto pochybného experimentu.

„Táto schéma vytvára tlak na zabezpečenie potrebných finančných tokov na úhradu miezd zamestnancov a ostatných prevádzkových nákladov, a to aj bez rozvojových aktivít uvedených vyššie“,

DOPĹŇA SA V SPRÁVE.

Náklady na zamestnancov budú teda zrejme aj v nasledujúcom období rásť. Keďže firma v správe spomína aj problém s náborom kvalifikovaných ľudí, tak bude musieť pristúpiť aj k zvýšeniu už tak na štátnu firmu vysokých platov. Za tento rok už firma zaplatila 14-tisíc eur portálu Profesia za reklamu, inzerciu pozícií a účasť na konferencii. Ďalšie tisíce eur potom z našich daní putovali na účasť na ďalšej konferencii venovanej náboru zamestnancov.

Požičali si od Tatra banky

Firma však peniaze nepýta len od štátu. Podľa registra zmlúv si firma v tomto roku zobrala aj úver od Tatra banky vo výške 300-tisíc eur. Ide o kontokorentný úver, ktorý väčšinou firmy využívajú na financovania prevádzkových nákladov. Lenže na čo sa peniaze v štátnej firme míňajú.

Tisíce smerujú na výdavky, ktoré sú bežné v súkromnej sfére, ale rozhodne by nemali fungovať v štátnej firme, ktorá zaťala sekeru sedem miliónov eur.

To, že si štátni itéčkári doprajú dokazujú aj ďalšie zverejnené zmluvy. Za vedenie účtovníctva firma ročne platí viac ako 64-tisíc eur. A štátni itéčkari si doprajú aj luxusnú kávu, za ktorú firma zaplatí takmer 6-tisíc eur. Na každého zamestnanca teda za kávu firma zaplatí ročne 63 eur.

A aj voda je v štátnej firme poriadne drahá, keď za vodu zaplatí štátna firma takmer 6-tisíc eur. Dá sa však pochopiť, že štátni itečkári predsa nemôžu piť vodu z vodovodného kohútika a je potrebné im objednávať bandasky s vodou.

Ušetriť aj vo vlastných radoch

Firma však tisíce eur platí aj za prenájom techniky, techniky na videokonferencie a ďalšie služby. V prvom rade by si v dobe rastúcich cien mali štátni zamestnanci utiahnuť vlastné opasky.

Možno boli zamestnanci v súkromnej sfére zvyknutí na rôzne benefity, ktoré sú v súkromnej sfére IT firiem pomerne bežné. Teraz už nejde o zamestnancov súkromnej firmy, ktorá platí zamestnancov z vlastných peňazí. Teraz už ide o štátnych zamestnancov, na ktorých platy idú naše dane.

Firma by teda nemala len naťahovať ruky k štátu a pýtať peniaze od daňových poplatníkov. Peniaze by mala hľadať aj vo vlastných radoch. Vyhodiť 12-tisíc eur za kávu a vodu? To myslia v Slovensko IT vážne? V mnohých firmách musí pár desiatok eur ročne na kávu stačiť pre celé oddelenia. V Slovensko IT vypije každý zamestnanec kávu a vodu za viac ako 100 eur.

- Inzercia -

posledné články

vývoj akcií a kurzov mien

mohlo by vás zaujímať

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu
Captcha verification failed!
Používateľské skóre captcha zlyhalo. prosím kontaktuj nás!

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.