9.8 C
Bratislava
DomovPeniazeÚRSO rozhodol o cenách plynu v roku 2023. Pre domácnosti porastú o...

ÚRSO rozhodol o cenách plynu v roku 2023. Pre domácnosti porastú o 16%

ÚRSO rozhodol o regulovaných cenových položkách v plynárenstve na rok 2023 - pozrite si tabuľku dopadov na náklady domácností.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) rozhodol o cenách za distribúciu plynu ako aj o cenách za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov na rok 2023.

V závere roka rozhodol ÚRSO aj o cenných elektriny, ktorá bude platiť v tomto roku. Na rozdiel od plynu však domácnostiam ceny elektriny stúpnu len mierne. Navýšenie ceny bude len 5 percent.

Rast o 200%

Vplyvom nárastu trhových cien plynu dochádza k celkovému zvýšeniu regulovaných poplatkov za distribúciu plynu pre všetkých odberateľov v priemere o 20 % a maximálnych regulovaných koncových cien plynu pre zraniteľných odberateľov, vrátane domácností, v priemere o cca 200 %.

Avšak v prípade domácností a vybraných zraniteľných odberateľov, na základe mimoriadnych opatrení Vlády SR, sa skutočne uplatňované ceny za dodávku plynu v roku 2023 zvýšia priemerne o necelých 16 %. Prijaté mimoriadne opatrenia Vlády SR majú totiž prednosť pred cenovými rozhodnutiami úradu.

Distribúcia plynu

- Inzercia -

Regulované poplatky za distribúciu plynu v priemere vzrástli v priemere o 20 % v porovnaní s rokom 2022. Zatiaľ čo úroveň infraštruktúrnych nákladov na prevádzku distribučnej siete ostáva stabilná, výrazne narástli náklady na nákup zemného plynu pre účely pokrytia fyzických strát v distribučnej sieti. 

Miera fyzických strát v distribúcii sa síce znížila v súlade s nastavenou metodikou regulácie, avšak dramatický nárast trhových cien plynu v priebehu roku 2022 mal zásadný vplyv na uvedené náklady. Prevádzkovateľ distribučnej siete totiž nakupuje plyn na neregulovanom trhu.

Výsledkom je stabilná úroveň poplatkov za prístup do distribučnej siete a nárast variabilných poplatkov reflektujúcich zvýšené náklady na straty v distribúcii.   

Preprava plynu

Regulované poplatky za prepravu plynu pre domácnosti ostávajú nezmenené v porovnaní s rokom 2022.

Dodávka plynu pre domácnosti a iných zraniteľných odberateľov

Maximálna regulovaná cena za dodávku zemného plynu pre domácnosti a iné skupiny zraniteľných odberateľov na rok 2023 vzrastie v priemere o viac ako trojnásobok v porovnaní s rokom 2022.

„Úrad nemá kompetenciu na právne-záväzný výklad daných mimoriadnych opatrení, avšak našou snahou je prispieť k lepšej orientácii odberateľov o uplatňovaných cenách a podmienkach v regulovaných odvetviach. Odporúčame odberateľom pozorne preskúmať uvedené opatrenia vo VHZ a nariadenie Vlády SR, sledovať zverejnené cenníky za dodávku  zemného plynu a dôsledne uplatňovať svoje práva u dodávateľov zemného plynu,“

PREDSEDA ÚRSO ANDREJ JURIS.

Úrad zohľadnil v regulovaných cenách dodávky plynu oprávnené náklady dodávateľov na nakúpený plyn pre svojich zraniteľných odberateľov v súlade s platnou legislatívou. Dodávatelia totiž nakupujú plyn na voľnom trhu, kde trhové ceny plynu za rozhodujúce obdobie vzrástli v priemere o viac ako 350%.

Nariadenie vlády

V závere roka 2022 Vláda SR prijala viacero mimoriadnych opatrení na zmiernenie dopadov vysokých cien energií na vybrané skupiny zraniteľných odberateľov, vrátane domácností.

Vláda SR schválila dňa 01.12.2022 uznesenie k návrhu na schválenie všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ) na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok plynu pre domácnosti v SR, v ktorom ukladá ministrovi hospodárstva uložiť dodávateľovi plynu, ktorý dodáva plyn v roku 2023 odberateľom plynu v domácnosti, povinnosť dodávať v priebehu kalendárneho roka 2023 plyn odberateľom plynu v domácnosti za maximálnu cenu vypočítanú v súlade s rozhodnutím o uložení povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme.

Následne dňa 15.12.2022 prijala Vláda SR nariadenie č. 465/2022, na základe ktorého sú dotknuté regulované subjekty povinné uplatniť voči vybraným skupinám zraniteľných odberateľov stanovené cenové stropy a limity nárastu cien za dodávku plynu.

V súlade s uznesením vlády SR vydalo Ministerstvo hospodárstva SR (MHSR) dňa 23.12.2022 rozhodnutie vo VHZ udeľujúce dodávateľom plynu povinnosť uplatniť stanovené cenové stropy a limity nárastu cien za dodávku plynu pre domácnosti v roku 2023.

Ceny porastú len mierne

V prípade domácností a vybraných skupín zraniteľných odberateľov sú dodávatelia povinní uplatniť cenníky za dodávku plynu podľa uvedených mimoriadnych opatrení Vlády SR, ktoré majú prednosť pred regulovanými cenami za dodávku plynu stanovenými úradom v cenových rozhodnutiach pre rok 2023.

Ostatné regulované poplatky – za distribúciu a prepravu plynu – sa, aj v prípade domácností, uplatnia na základe cenových rozhodnutí úradu a legislatívneho rámca cenovej regulácie dodávok plynu pre zraniteľných odberateľov úradu na rok 2023. 

Na základe uvedených skutočností sa celková koncová cena zemného plynu pre domácnosti na rok 2023 zmení v priemere o necelých 16 % v porovnaní s rokom 2022. 

Odhad dopadov na náklady domácností na zemný plyn pri typických príkladoch spotreby je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Prehľad ako sa budú meniť ceny plynu v roku 2023. (zdroj: ÚRSO)

V prípade vybraných zraniteľných odberateľov plynu uvedených v nariadení vlády SR č. 465/2022 Z.z. (napr. zariadenia sociálnych služieb, bytové kotolne, …), dodávatelia uplatnia cenníky za dodávku plynu tak, aby bol medziročný nárast variabilných sadzieb a fixných platieb približne rovnaký ako u domácností.

Ostatné regulované cenové položky koncovej ceny – distribúcia a preprava plynu  – sa uplatnia na základe cenových rozhodnutí úradu na rok 2023. Z tohto dôvodu dopady na koncovú cenu za dodávku plynu pre tieto skupiny odberateľov budú približne podobné ako u domácností. 

- Inzercia -
ZdrojÚRSO

posledné články

vývoj akcií a kurzov mien

mohlo by vás zaujímať

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu
Captcha verification failed!
Používateľské skóre captcha zlyhalo. prosím kontaktuj nás!

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.