Značka

Chudoba

Riziko chudoby, materiálna deprivácia, vzdelanie a zdravie v prostredí marginalizovaných rómskych komunít je aj jednou z výziev našej krajiny, ktorú identifikovala správa NBS Štrukturálne výzvy.

NBS: Väčšina Rómov z osád je ohrozená chudobou

/

Medzinárodný deň Rómov pripadá na 8. apríl, kedy si pripomíname výročie vzniku medzinárodnej rómskej únie. Tá bola založená na kongrese v Opringtone pri Londýne v roku 1971.  Podľa oficiálnych štatistík zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 predstavuje rómska národnostná menšina druhú najpočetnejšiu menšinu na Slovensku s podielom 2,9 %. Odhady z Atlasu rómskych komunít však hovoria o takmer trojnásobnom počte. Napriek jej početnosti…

pokračujte v čítaní
Riziko chudoby, materiálna deprivácia, vzdelanie a zdravie v prostredí marginalizovaných rómskych komunít je aj jednou z výziev našej krajiny, ktorú identifikovala správa NBS Štrukturálne výzvy.

NBS: Väčšina Rómov z osád je ohrozená chudobou

/

Medzinárodný deň Rómov pripadá na 8. apríl, kedy si pripomíname výročie vzniku medzinárodnej rómskej únie. Tá bola založená na kongrese v Opringtone pri Londýne v roku 1971.  Podľa oficiálnych štatistík zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 predstavuje rómska národnostná menšina druhú najpočetnejšiu menšinu na Slovensku s podielom 2,9 %. Odhady z Atlasu rómskych komunít však hovoria o takmer trojnásobnom počte. Napriek jej početnosti…

pokračujte v čítaní
0 0,00