Značka

COVID-19

O dotáciu na nájomné je možné požiadať už len do konca apríla

/

Presné podmienky, za ktorých je možné podať žiadosť sú zverejnené na najmy.mhsr.sk. Ministerstvo hospodárstva počas 3. vlny doteraz vyplatilo takmer 11.000 žiadostí v celkovej výške cez 12 mil. eur. Podobne ako v rámci dotácií na nájomné počas predchádzajúcich vĺn pandémie, aj tentoraz sú oprávnenými žiadateľmi o dotáciu nájomcovia, ktorí o peniaze žiadajú prostredníctvom prenajímateľa. Dotáciu možno poskytnúť…

pokračujte v čítaní

Moderna za druhý kvartál vykázala tržby 4,7 miliardy USD

//

Spoločnosť Moderna, ktorá sa zaoberá výskumom a vývojom nových liečiv a vakcín založených na mRNA technológii. Moderna zverejnila hospodárske výsledky za druhý kvartál tohto roka. Výsledky prekonali očakávania analytikov.   Celkové tržby Moderny predstavovali za druhý kvartál tohto roka sumu 4,7 miliardy USD. Najväčšiu časť z tejto sumy tvorili tržby z predaja vakcín proti ochoreniu COVID-19 a tieto…

pokračujte v čítaní

Hygienici od pondelka menia vyhlášku pre nosenie rúšok a respirátorov

/

Úrad verejného zdravotníctva SR novou vyhláškou k prekrytiu dýchacích ciest iba dopĺňa výnimky z povinného nosenia respirátorov vo vybraných situáciách.  Uvedená vyhláška nesprísňuje povinnosť nosenia respirátora. Naďalej platí, že v súčasnej epidemiologickej situácii prekrytie dýchacích ciest nie je povinné v exteriéroch, teda ani na hromadných podujatiach organizovaných vonku, ani vo väčšine interiérov vrátane pracovísk, verejnej hromadnej dopravy,…

pokračujte v čítaní
Počty zomretých ľudí na Slovensku po niekoľkých mesiacoch začal klesať. Za apríl na Slovensku zomrelo najmenej ľudí za posledných osem mesiacov. Vysoké počty úmrtí spôsobilo hlavne ochorenie COVID-19, ktoré si za posledných niekoľko mesiacov vyžiadalo tisíce úmrtí.

V apríli zomrelo najmenej ľudí sa osem mesiacov

/

Celková nadúmrtnosť sa v apríli 2022 na Slovensku znížila na 3 %, pritom ešte mesiac predtým bola na úrovni 20 %. Výrazne menej osôb ako v rokoch pred pandémiou zomrelo v skupine ľudí v produktívnom veku a tiež v Bratislavskom kraji. Pokles zaznamenali aj dve najčastejšie príčiny úmrtí – choroby obehovej sústavy a nádory. Infekcii COVID-19 podľahlo takmer 290 osôb. Slovensko zaznamenalo v apríli 2022…

pokračujte v čítaní

O dotáciu na nájomné je možné požiadať už len do konca apríla

/

Presné podmienky, za ktorých je možné podať žiadosť sú zverejnené na najmy.mhsr.sk. Ministerstvo hospodárstva počas 3. vlny doteraz vyplatilo takmer 11.000 žiadostí v celkovej výške cez 12 mil. eur. Podobne ako v rámci dotácií na nájomné počas predchádzajúcich vĺn pandémie, aj tentoraz sú oprávnenými žiadateľmi o dotáciu nájomcovia, ktorí o peniaze žiadajú prostredníctvom prenajímateľa. Dotáciu možno poskytnúť…

pokračujte v čítaní
Do konca apríla môžu firmy žiadať o vyplatenie príspevkov v rámci „Prvej pomoci“, ktorú vláda zaviedla na začiatku pandémie. S ustupujúcou pandémiou a rušením opatrení prichádza aj k znižovaniu vyplatenej pomoci.

Výška Prvej pomoci rastie. O podporu je možné žiadať do konca apríla

//

Február je posledným mesiacom, za ktorý je možné požiadať o finančnú podporu cez nástroje „Prvej pomoci“, a to do konca apríla 2022. Uplatňuje sa rozšírený rámec „Prvá pomoc+“ a zároveň aj možnosť využiť opatrenie 3B. Od marca platí zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. kurzarbeit. Ministerstvo práce taktiež pripravilo projekt na udržanie pracovných…

pokračujte v čítaní

Končia posledné opatrenia. Respirátor už nebude povinný ani karanténa pri kontakte

/

Opatrenia sa od štvrtka 21.04.2022 zmiernia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény úzkych kontaktov. Nosenie respirátora už nebude povinné vo veľkej časti interiérov, vrátane hromadnej dopravy a taxislužieb a ani na hromadných podujatiach. O karanténe úzkych kontaktov už rozhodne lekár, a teda nebude automatická. Vyhláška k prekrytiu horných dýchacích ciest Link na vyhlášku…

pokračujte v čítaní

Zamestnávatelia už môžu žiadať o podporu v čase skrátenej práce

//

Ide o historicky prvý zákonný systém pomoci pre udržanie zamestnanosti a ochranu pracovných miest na Slovensku. Úrady práce a Ústredie práce už prijímajú prvé žiadosti. Podanie žiadosti na príslušný správny orgán v lehote Prijímateľom žiadosti o podporu v čase skrátenej práce je príslušný úrad práce alebo ústredie práce v závislosti od vonkajšieho faktora. V prípade…

pokračujte v čítaní

Kedy je možné požiadať o podporu v čase skrátenej práce?

//

Jednou z podmienok oprávnenosti poskytovania podpory je existencia tzv. vonkajšieho faktora. Pričom platí, že má dočasný charakter, zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť, ani mu predísť a má negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom. Za vonkajší faktor sa považuje najmä krízová situácia, ktorú vyhlasuje prezident SR alebo Vláda SR, a to mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav.…

pokračujte v čítaní
0 0,00