Značka

Dôchodok

Dôchodky sa zmenia. Vládou prešiel aj sporný príspevok na dôchodok pre rodičov

//

Novela prináša zásadne reformy v oblasti I. piliera, ako zmenu dôchodkového veku, zavedenie podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok a práva pre každého pracujúceho človeka, aby časťou svojich daní a odvodov mohol prispievať svojim rodičom na dôchodku. Práve posledná zmena o príspevku na dôchodok rodičov sa však stala terčom kritiky ekonómov a expertov ako nesystémové opatrenie, ktoré…

pokračujte v čítaní

Vláda schválila druhý 13. dôchodok nie len pre seniorov

//

Jeho vyplateniu predchádza novela zákona o 13. dôchodku, ktorú pripravil rezort práce, ako pomoc pre seniorov v období vysokej inflácie. Novela navrhuje vyplatiť 70% zo sumy 13. dôchodku v novembrovom výplatnom termíne, pričom priemerná suma na jedného dôchodcu bude vo výške 144,7 eura pri predpokladanom počte 1,44 milióna poberateľov dôchodkových dávok. „Dnešné mimoriadne rokovanie vlády…

pokračujte v čítaní

Rezort práce chystá zmeny v II. dôchodkovom pilieri

/

Návrh zákona, ktorý 24. augusta schválila vláda, zvyšuje podľa rezortu práce efektívnosť dôchodkového sporenia z pohľadu celkovej nasporenej sumy a teda aj budúceho dôchodku sporiteľa. Kumulatívne obe opatrenia môžu navýšiť nasporenú sumu sporiteľov po 40 rokoch sporenia o minimálne 64 %. Slovenská republika tak podľa ministerstva práce plní záväzok vyplývajúci z Plánu obnovy a odolnosti…

pokračujte v čítaní

Sociálna poisťovňa vyplatila 13. dôchodky

/

Dostalo ich 1.432.060 poberateľov všetkých druhov dôchodkových dávok – starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého a sirotského dôchodku. Sociálna poisťovňa vyplatila 13. dôchodky dôchodcom v ich obvyklých výplatných termínoch od 2. do 24. júla 2022 na účet v banke, v hotovosti prostredníctvom pošty alebo hromadným príkazom do zariadení sociálnych služieb. Seniori dostali 13. dôchodky vyplatené…

pokračujte v čítaní

Anketa: Ako si sporíte na dôchodok?

Aj aktuálna vysoká inflácia viac ako 13 percent ukazuje, ako dôležité je správne investovanie úspor a tiež vytvorenie dostatočnej rezervy na dôchodok. Ako si sporíte na dôchodok vy? Spoliehate sa len na dôchodok od štátu (Sociálnej poisťovne) alebo si sporíte aj v druhom pilieri v niektorej zo súkromných dôchodkových správcovských spoločnosti? Využívate aj možnosť sporiť si v treťom pilieri…

pokračujte v čítaní

Dôchodky sa zmenia. Vládou prešiel aj sporný príspevok na dôchodok pre rodičov

//

Novela prináša zásadne reformy v oblasti I. piliera, ako zmenu dôchodkového veku, zavedenie podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok a práva pre každého pracujúceho človeka, aby časťou svojich daní a odvodov mohol prispievať svojim rodičom na dôchodku. Práve posledná zmena o príspevku na dôchodok rodičov sa však stala terčom kritiky ekonómov a expertov ako nesystémové opatrenie, ktoré…

pokračujte v čítaní
0 0,00