Značka

Ministerstvo práce

O pomoc v hmotnej núdzi požiadalo už takmer 33-tisíc Ukrajincov

//

Tento príspevok slúži na preklenutie počiatočného ťažkého obdobia, kým si nájdu vhodné zamestnanie. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny na celom Slovensku aktívne pomáhajú odídencom pri začlenení sa na trh práce. Pomoc deťom Cez hranice Slovenskej republiky prešlo do polnoci k 6. aprílu 26.773 detí. Celkom 95 detí bez sprievodu bolo umiestnených v centrách pre…

Viac

Radíme: Ako čerpať dovolenku podľa Zákonníka práce?

///

Dovolenka slúži predovšetkým pre oddych a regeneráciu zamestnanca bez výpadku jeho stáleho príjmu. Zákonník práce ustanovuje viacero pravidiel, ktoré je pritom potrebné dodržiavať. Podľa zákonníka práca Štandardne má zamestnanec v trvalom pracovnom pomere nárok na štyri týždne dovolenky za kalendárny rok. Jej dĺžka sa však môže meniť v závislosti od veku, či povolania. Problematika dovolenky…

Viac

Inflačnú pomoc 100 eur dostanú tiež osoby starajúce sa o dlhodobo choré deti

//

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny rozšírilo okruh ľudí, ktorí môžu žiadať o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci. Nariadenie, ktoré dnes schválila vláda s legislatívnou pripomienkou, sa dotkne viac ako 2.200 opatrovateľov detí so zdravotným hendikepom, čo predstavuje balík pomoci vyše 220-tisíc eur. Cieľom je finančne pomôcť aj tejto skupine a prispieť im na pokrytie…

Viac

Nezamestnanosť na Slovensku aj naďalej klesá

//

Miera evidovanej nezamestnanosti klesla v máji už štvrtý mesiac za sebou. S hodnotou 6,35 percenta dosiahla najnižšiu úroveň od začiatku pandémie. V evidencii bolo v máji najmenej dlhodobo nezamestnaných za uplynulých 14 mesiacov. „Správu o kontinuálnom poklese nezamestnanosti sprevádza viacero ďalších pozitívnych informácií z pracovného trhu. Optimizmom ma napĺňa už takmer rok trvajúci pokles počtu…

Viac

Upravená suma životného minima zvýši takmer 60 príspevkov a dávok

//

Pozitívne to ovplyvní všetky domácnosti v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia, ktoré sú prijímateľmi niektorej z dávok, príspevkov, daňových úľav alebo ich kombinácie. Narastie tak takmer 60 príspevkov a dávok, ktoré sú viazané na životné minimum. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima publikuje rezort práce v Zbierke…

Viac

Od júla stúpne príspevok na opatrovanie a osobnú asistenciu

//

Od júla 2022 dostanú vyšší peňažný príspevok na opatrovanie všetci opatrovatelia, ktorí sa doma starajú o svojich blízkych. Vláda SR schválila nariadenie z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré upravuje hodinovú sadzbu osobnej asistencie a výšku peňažného príspevku na opatrovanie. Po novom je tento príspevok vo výške čistej minimálnej mzdy pre rok 2022,…

Viac

Ministerstvo práce predlžuje lehoty na podanie podpory v čase skrátenej práce

//

Parlament schválil 24. mája novelu zákona o podpore v čase skrátenej práce, ktorá predlžuje lehotu na podanie žiadosti a splatnosť podpory. Táto novelizácia je súčasťou zákona o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorý nadobudol účinnosť dnes, 7. júna. Návrh novelizácie zákona o skrátenej práci z dielne Ministerstva práce, sociálnych…

Viac
Životné minimum od júla stúpne o 7,5%. Informoval o tom dnes Štatistický úrad, ktorý to vypočítal z rastúcich príjmov slovenských domácností na osobu v prvom štvrťroku tohto roka.

ŠÚ SR: Životné minimum stúpne o 7,5%

///

Sumy životného minima by sa mali od júla 2022 navýšiť o 7,5 %, presne o takúto hodnotu medziročne vzrástli príjmy slovenských domácností na osobu v prvom štvrťroku 2022. Štatistický úrad SR poskytol Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny SR zákonom určené dva ukazovatele (koeficienty), ktoré rozhodujú o navýšení životného minima vždy k 1. júlu. Na úpravu životného minima sa použije ukazovateľ…

Viac
Už budúci mesiac začnú úrady práce s výplatou jednorazovej inflačnej pomoci vo výške 100 eur. Pre koho je jednorazová inflačná pomoc vo výške 100 eur a komu bude vyplatená? Musíte o jednorazovú inflačnú pomoc žiadať alebo vám ju úrady vyplatia automaticky?

Prehľadne: Aké sú podmienky pre vyplatenie jednorazovej inflačnej pomoci 100 eur?

//

Pomôcť má zmierniť následky stúpajúcej inflácie u najviac ohrozených skupín a rodín s deťmi. Inflačný balík jednorazovej pomoci predstavuje pomoc vo výške spolu 105 miliónov eur. Vláda už schválila aj druhý inflačný balík opatrení, ktorí stihol prejsť aj parlamentom. Ide pomoc pre rodiny vo forme zvýšenia rodinných prídavkov, daňového bonusu a tiež príspevku na služby pre…

Viac
Od októbra by mohla platiť otcovská dovolenka aj na Slovensku. Po narodení dieťaťa si bude môcť otec vyčerpať prvých 14 dní otcovskej dovolenky. Skráti si tým však ďalší nárok a ostane mu už len 26 týždňov.

Od októbra by mala platiť dvojtýždňová otcovská dovolenka

//

Túto novinku prináša novela Zákonníka práce a ďalších predpisov, ktorú pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ide o transpozíciu EÚ smerníc do právneho poriadku SR, ktorú vo štvrtok 26. mája schválila vláda. Cieľom je podpora rovnomernejšieho rozdelenia opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi a vytvorenie puta medzi otcom a dieťaťom už v ranom…

Viac

Jednorazový zvýšený prídavok dostane v júni viac ako 1,120 milióna detí

//

Nárok naň má viac ako 1,1 milióna nezaopatrených detí. Zvýšený prídavok na dieťa sa premietne do májových nárokov týchto dávok a rodiny ho na svoj účet dostanú už v júni. Balík inflačnej pomoci rodinám predstavuje spolu 83 miliónov eur. Jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa za mesiac máj je v sume 74,12 eur. Týka sa to…

Viac
0 0,00