-1.1 C
Bratislava
ÚvodTagyMinisterstvo práce

Značka: Ministerstvo práce

Nezamestnanosť na Slovensku klesla pod šesť percent

Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku v SR bol 4,37 %. Okrem toho sa prvýkrát od marca 2020 miera evidovanej nezamestnanosti dostala pod 10-percentnú hranicu vo všetkých krajoch Slovenska. Nezamestnanosť klesla na 5,90% Miera evidovanej nezamestnanosti klesla v októbri medzimesačne o 16...

Vláda schválila novelu zákon o pomoci v hmotnej núdzi

Novela zákona upraví podmienky poskytovania tejto pomoci na základe doterajších skúseností a požiadaviek úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Zohľadňuje tiež niektoré odporúčania odbornej verejnosti. Zákon okrem iného zvyšuje mieru poskytovanej ochrany určitým osobám (napríklad u osamelého rodiča...

Druhý pilier čakajú zmeny. Garantovaná stratégia už nebude predvolená

Prináša zmeny vo forme zmien v poplatkoch, zavedenie predvolenej investičnej stratégie, ako aj automatický vstup do II. piliera. Novela z dielne rezortu práce zvyšuje efektívnosť dôchodkového sporenia z pohľadu celkovej nasporenej sumy a môže priniesť sporiteľom po 40 rokoch sporenia v priemere o 64 %...

Prídavok na dieťa sa zvýši na 60 eur mesačne

Prídavok na dieťa sa zvýši na 60 eur mesačne. Opätovne sa tiež zavedie jednorazové zvýšenie prídavku v sume 110 eur pre deti pri nástupe do prvého ročníka základnej školy. Plénum Národnej rady (NR) SR v utorok schválilo novelu zákona o prídavku na dieťa, ktorú predložili...

Inflačnú pomoc dostane ďalších 90-tisíc ľudí

Vláda schválila pokračovanie inflačnej pomoci vybraným skupinám obyvateľov. Nariadenie je súčasťou avizovanej druhej inflačnej pomoci a je jedným z nástrojov na zmiernenie následkov nárastu cien energií a vysokej inflácie spôsobenej ekonomickými dôsledkami pandémie ochorenia COVID-19. Druhá inflačná pomoc Má pomôcť najzraniteľnejším pokryť zvýšené výdavky na bývanie,...

Nezamestnanosť klesá. Nestúpla ani pre absolventov

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla na konci septembra 6,06 percenta, medzimesačne klesla už ôsmy mesiac po sebe. Výrazne stúpol počet mladých v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úradoch práce. Dôvodom je tradične zvýšený počet tohtoročných absolventov stredných a vysokých škôl. Rezort práce je pripravený pomôcť im...