9.8 C
Bratislava
DomovZnačkyMinisterstvo práce

Značka: Ministerstvo práce

Ministerstvo práce navrhuje zvýšenie stravného

Rezort práce tým reaguje na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. Naposledy sa výška stravného menila na začiatku tohto roka. S cieľom zmierniť dopady rastúcej inflácie, rezort práce zverejnil predbežnú informáciu k návrhu tohto opatrenia a inicioval tak legislatívny proces. Minimálna...

Nezamestnanosť vo februári klesla vo všetkých krajoch

Ukazovateľ vývoja nezamestnanosti PDU dosiahol vo februári hodnotu 4,40 percenta a medzimesačne klesol o 4 stotiny percentuálneho bodu. Počet ľudí bez práce klesal vo všetkých krajoch. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU) je nový hlavný ukazovateľ nezamestnanosti,...

Počet voľných uchádzačov o zamestnanie v januári stúpol

Nezamestnanosť bude vykazovaná pomocou indikátora PDU na celoštátnej, krajskej a okresnej úrovni, a po novom aj na úrovni miest a obcí. Zároveň bude zachovaná kontinuita vo vykazovaní súčasného ukazovateľa Miera evidovanej nezamestnanosti (MEN) na celoštátnej a krajskej úrovni. Stúpol na 4,44 percenta Indikátor PDU, teda podiel disponibilných...

Valorizácia životného minima sa premietne do vyšších dávok a príspevkov

Zároveň má podľa rezortu práce motivovať jej príjemcov, aby sa dokázali vymaniť z jej poskytovania. Súčasťou novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi je aj úprava valorizačného mechanizmu životného minima, čo sa premietne vo výške viacerých naň naviazaných dávok a príspevkov. Zavádza tiež opätovné...

Až do augusta môžete uhradiť dlhy voči Sociálnej poisťovni. Odpustia vám penále

Ak do konca augusta 2023 uhradia všetko dlžné poistné, ktoré im vzniklo v minulosti (pred 1. júlom 2022) a predložia k danému obdobiu aj ďalšie potrebné doklady (chýbajúce mesačné výkazy), Sociálna poisťovňa im odpustí úhradu dlžného penále. Následne sa tým zastaví aj vymáhanie pohľadávok na...

Zamestnávanie cudzincov bude jednoduchšie. Zrušili sa mnohé obmedzenia

Na týchto pracovných pozíciách môžu zamestnávatelia uplatniť zrýchlený režim zamestnávania cudzincov z tretích krajín. Navyše novelizáciou zákona o službách zamestnanosti môžu zamestnávatelia od 1. januára tohto roka zamestnávať cudzincov v nedostatkových povolaniach vo všetkých okresoch. Touto legislatívnou úpravou reaguje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny...