Značka

Nájomné byty

Dotácie na obstaranie nájomného bytu sa zvýšia

///

Cieľom je zabezpečiť výstavbu nových nájomných bytov a pokračovať v rozbehnutých projektoch. Rezort dopravy pripravil novelu vyhlášky, ktorá zvyšuje limity dotácií na obstaranie nájomných bytov na účel sociálneho bývania. Vyššia dotácia bude aj na obstaranie nájomného bytu v budove, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou alebo je zapísaná v Zozname svetového dedičstva. „Ministerstvo dopravy už minulý rok pristúpilo k navýšeniu limitov obstarávacích…

pokračujte v čítaní

Dotácie na obstaranie nájomného bytu sa zvýšia

///

Cieľom je zabezpečiť výstavbu nových nájomných bytov a pokračovať v rozbehnutých projektoch. Rezort dopravy pripravil novelu vyhlášky, ktorá zvyšuje limity dotácií na obstaranie nájomných bytov na účel sociálneho bývania. Vyššia dotácia bude aj na obstaranie nájomného bytu v budove, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou alebo je zapísaná v Zozname svetového dedičstva. „Ministerstvo dopravy už minulý rok pristúpilo k navýšeniu limitov obstarávacích…

pokračujte v čítaní
0 0,00