Značka

Nezamestnanosť

Nezamestnanosť na Slovensku klesla druhý mesiac po sebe

//

Zníženie nezamestnanosti pokračuje druhý mesiac po sebe. Štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny ukazujú pokračujúci prudký rast počtu voľných pracovných miest. Črtá sa tak oživenie na trhu práce. Menej hromadných prepúšťaní  Pri pohľade na prvý kvartál roka sa pozitívne vyvíjali hromadné prepúšťania. V priebehu prvých troch mesiacov bolo nahlásených najmenej hromadných prepúšťaní od roku…

pokračujte v čítaní

Nezamestnanosť kolíše. Ľudí bez práce prestalo ubúdať

///

Nezamestnanosť však môže opäť začať rásť, pre mnohé končiace firmy v posledných mesiacoch. Navyše pre vysoké ceny energií a žiadnu podporu zo strany štátu už viaceré firmy oznámili koniec. Naďalej klesá počet znevýhodnených uchádzačov, naopak, počet tohtoročných absolventov stredných a vysokých škôl v evidencii uchádzačov o zamestnanie počas leta tradične stúpol. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny…

pokračujte v čítaní

Počet zamestnancov klesal hlavne v priemysle

///

Predbežné údaje o zamestnanosti, ktoré poskytujú hlavne veľké podniky, v júli 2022 potvrdili medziročný rast počtu zamestnaných osôb v 9 spomedzi 10 sledovaných odvetví ekonomiky. Počet osôb zamestnaných v ubytovaní v júli 2022 narástol o 12,4 %, čo bol najvyšší nárast zamestnanosti spomedzi sledovaných odvetví. V reštauráciách a pohostinstvách počet zamestnaných osôb stúpol o 8,3 % a v odvetví informácií a komunikácie o 5,5 %. Nižší nárast zamestnanosti (do 5 %) bol v maloobchode, v predaji…

pokračujte v čítaní

Nezamestnanosť sa blíži k úrovni 6 percent

/

Počet ľudí bez práce od apríla do júna medziročne klesol o 19-tisíc osôb, celkový počet nezamestnaných aj miera nezamestnanosti sa znížili vo všetkých krajoch SR. Až 65 % osôb bolo bez práce dlhšie ako jeden rok. Počet ľudí bez práce podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) v priebehu 2. štvrťroka 2022 medziročne klesol o 10 % a…

pokračujte v čítaní
Nezamestnanosť na Slovensku klesá od februára. Menej ľudí bez práce bolo aj v júni tohto roka. Podľa údajov ministerstva práce počet ľudí bez práce v júni klesol o 0,07 percenta.

Nezamestnanosť klesla. V júni bola na úrovni 6,28 percenta

///

Miera evidovanej nezamestnanosti kontinuálne klesá od februára tohto roka. Neustále sa znižuje aj počet dlhodobo nezamestnaných. V júni ich úrady práce sociálnych vecí a rodiny evidovali najmenej od januára 2021. Nezamestnanosť klesá Miera evidovanej nezamestnanosti bola v júni 2022 na úrovni 6,28 percenta. V porovnaní s predošlým mesiacom poklesla o 0,07 percentuálneho bodu, medziročne až…

pokračujte v čítaní

Nezamestnanosť na Slovensku aj naďalej klesá

//

Miera evidovanej nezamestnanosti klesla v máji už štvrtý mesiac za sebou. S hodnotou 6,35 percenta dosiahla najnižšiu úroveň od začiatku pandémie. V evidencii bolo v máji najmenej dlhodobo nezamestnaných za uplynulých 14 mesiacov. „Správu o kontinuálnom poklese nezamestnanosti sprevádza viacero ďalších pozitívnych informácií z pracovného trhu. Optimizmom ma napĺňa už takmer rok trvajúci pokles počtu…

pokračujte v čítaní

Zamestnanosť rastie. Najviac nových zamestnancov pribudlo v ubytovaní

//

Predbežné dáta o zamestnanosti získavané najmä od veľkých podnikov v apríli 2022 potvrdili medziročný rast počtu zamestnaných osôb v 8 spomedzi 10 sledovaných odvetví ekonomiky, ich počet výraznejšie vzrástol v ubytovaní o 16,5%, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 10,3% a tiež v informačných a komunikačných činnostiach o 5,1%. Menej ako o štyri percentá sa zvýšila zamestnanosť v doprave a skladovaní, maloobchode, predaji a…

pokračujte v čítaní
Počet nezamestnaných opäť klesol. Uviedol v správe Štatistický úrad SR.

Nezamestnanosť v 1. štvrťroku klesla na 6,4 %

//

Miera nezamestnanosti sa v 1. štvrťroku znížila na 6,4 %, ubudlo najmä krátkodobo nezamestnaných. Uviedol to v správe Štatistický úrad SR. Počet ľudí bez práce na začiatku roka 2022 medziročne klesol o 15-tisíc osôb, pokles počtu ľudí bez práce aj miery nezamestnanosti nastal vo všetkých krajoch. Naďalej však rástol počet dlhodobo nezamestnaných. Počet ľudí bez práce v priebehu 1. štvrťroka…

pokračujte v čítaní

Mzdy rástli, ale reálne mzdy poklesli

/

Nominálne mesačné mzdy v marci 2022 medziročne vzrástli vo všetkých 10 sledovaných odvetviach. V šiestich z nich však rast nedokázal udržať krok s infláciou a došlo k poklesu reálnej mzdy. Počet zamestnaných osôb vo väčšine odvetví rástol. Predbežná mesačné dáta v SR získavané najmä od veľkých podnikov potvrdili medziročný rast počtu zamestnaných osôb v marci 2022 v 8 spomedzi 10 sledovaných…

pokračujte v čítaní

Nezamestnanosť na Slovensku klesla druhý mesiac po sebe

//

Zníženie nezamestnanosti pokračuje druhý mesiac po sebe. Štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny ukazujú pokračujúci prudký rast počtu voľných pracovných miest. Črtá sa tak oživenie na trhu práce. Menej hromadných prepúšťaní  Pri pohľade na prvý kvartál roka sa pozitívne vyvíjali hromadné prepúšťania. V priebehu prvých troch mesiacov bolo nahlásených najmenej hromadných prepúšťaní od roku…

pokračujte v čítaní

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v januári 2022

/

Medziročne mzdy v januári 2022 rástli vo všetkých 10 sledovaných odvetviach, v niektorých však pomalšie ako inflácia. Najdynamickejšie sa dvihli v ubytovaní (o viac ako štvrtinu) a potom ešte v maloobchode a vo veľkoobchode. Zamestnanosť vzrástla len v 6 spomedzi 10 sledovaných odvetví, tiež najvýraznejšie u ubytovateľov. Zamestnanosť počas januára 2022 medziročne vzrástla v šiestich spomedzi…

pokračujte v čítaní
0 0,00