9.8 C
Bratislava
DomovZnačkyPodnikatelia

Značka: Podnikatelia

Commerzbank v 4Q rástli úrokové výnosy

Výnosy nemeckej bankovej skupiny Commerzbank v poslednom štvrťroku minulého roka dosiahli celkom 2,36 miliardy EUR. Výsledky zaostali za očakávaniami analytikov, ktoré boli vo výške 2,45 miliardy EUR. V roku 2021 v rovnakom období vykázala Commerzbank výnosy 2,10 miliardy EUR. Čistý zisk spoločnosti Commerzbank v poslednom štvrťroku minulého roka bol...

Firmy aj verejná správa už môžu žiadať o kompenzácie vysokých cien energií

V utorok 21. februára zverejnilo Ministerstvo hospodárstva SR súbežne dve výzvy, a to výzvu pre všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť podľa oddielu 2.1 Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine a výzvu pre vybrané subjekty verejnej správy. Základnou...

Spoločnosť s ručením obmedzeným založíte od 1.2.2023 pár klikmi

Zjednodušeným spôsobom ponúka možnosť vytvorenia spoločenskej zmluvy prostredníctvom štandardizovaného vzoru, zriadenia podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby. Spoločenská zmluva pre zjednodušené založenie spoločnosti s ručením obmedzeným sa vytvorí prostredníctvom interaktívneho sprievodcu na vyplnenie elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy sprevádzajúceho zakladateľov spoločnosti s...

Vládna pomoc pre malých podnikateľov: 199 eur za elektrinu a 99 eur za plyn

Limit ročnej spotreby komodity je 30 megawatthodín (MWh) pri elektrine a 100 MWh pri plyne. Štát uhradí malým firmám 100 % rozdielu medzi regulovanou a zastropovanou cenou energií. Pôvode sa pritom špekulovalo o hradení nižších súm maximálne do výšky 80 percent rozdielu medzi regulovanou a vládou...

Založenie SRO-čky by malo byť jednoduchšie

Ministerstvo spravodlivosti predkladá do medzirezortného pripomienkového konania prekladá návrh novely Obchodného zákonníka. Cieľom zákona je umožniť jednoduché založenie spoločnosti s ručením obmedzeným prostredníctvom štandardizovaného formulára. Návrhom zákona sa do právneho poriadku transponujú požiadavky, ktoré vyplývajú zo smernice Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a...

Dôvera podnikateľov aj spotrebiteľov v ekonomiku klesá

Dôvera v ekonomiku sa počas júna 2022 znova rozkolísala, v službách a priemysle poklesla dvojciferne, v stavebníctve bol pokles miernejší. Spotrebiteľom vzrástli obavy najmä z celkovej hospodárskej situácie. Dôvera podnikateľov k vývoju ekonomiky na Slovensku sa v júni 2022 po trojmesačnom raste optimizmu medzimesačne opäť zhoršila. K rýchlejšiemu poklesu dôvery došlo najmä...