Značka

Povodne

Vláda uvoľnila 4,9 milióna eur za povodňové záchranné práce

/

Vláda vo štvrtok 26. mája 2022 súhlasila s uvoľnením sumy 4,9 milióna eur na úhradu výdavkov vynaložených na povodňové záchranné práce alebo zabezpečovacie práce na predchádzanie povodní v zmysle zákona o ochrane pred povodňami.  Povodne spôsobili škody vo výške 6,6 milióna eur na majetku ľudí, samospráv, štátu či podnikateľov. Správu o priebehu a následkoch povodní…

pokračujte v čítaní

Vláda uvoľnila 4,9 milióna eur za povodňové záchranné práce

/

Vláda vo štvrtok 26. mája 2022 súhlasila s uvoľnením sumy 4,9 milióna eur na úhradu výdavkov vynaložených na povodňové záchranné práce alebo zabezpečovacie práce na predchádzanie povodní v zmysle zákona o ochrane pred povodňami.  Povodne spôsobili škody vo výške 6,6 milióna eur na majetku ľudí, samospráv, štátu či podnikateľov. Správu o priebehu a následkoch povodní…

pokračujte v čítaní
0 0,00