Značka

Priemysel

Vo februári rástli oproti januáru tržby takmer vo všetkých odvetviach okrem priemyslu, kde tržby medzimesačne poklesli.

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach vo februári 2022

///

Ťažiskový priemysel si udržal rast tržieb, aj keď v odvetví výroby dopravných prostriedkov tržby poklesli. Vysoké medziročné rasty sa prejavili tiež v doprave (vrátane skladovania), ako aj v informačných a komunikačných činnostiach.  Stavebníctvo či vybrané trhové služby síce rástli, zatiaľ však len nedostatočne dobiehali prepady z februára minulého roka.  Rástli o viac ako 5% Tržby v priemysle vo februári 2022 vzrástli medziročne o 5,1…

pokračujte v čítaní

Export aj import rástli dvojciferným tempom

///

Celkový vývoz v prvom prázdninovom mesiaci pozitívne ovplyvnil najmä vyšší vývoz motorových vozidiel a ich dielov. K rastu dovozu tovaru na Slovensko opäť prispeli vyššie ceny nakupovanej elektriny, plynu a ropy. Celkový vývoz tovaru zo Slovenska dosiahol v júli 2022 podľa predbežných výsledkov hodnotu 8 mld. eur, pri medziročnom raste o 18,5 %. Dvojciferný rast vývozu pokračuje už tretí mesiac. Dovoz rástol Aj celkový dovoz…

pokračujte v čítaní

Slovenský priemysel v júli ešte viac spomalil

///

Spomalenie sa prejavilo vo väčšine priemyselných odvetví, do plusu sa dostala len tretina z nich. Rozhodujúca výroba áut bola mierne v pluse, ale to nedáva veľa optimizmu k hodnoteniu prvého prázdninového mesiaca, kedy sa prejavuje aj vplyv medziročnej zmeny dovoleniek u veľkých producentov. Priemyselná produkcia v júli 2022 medziročne poklesla o 6,4 %, zvýšila tak tempo poklesu zaznamenané v júni, ale udržala sa pod…

pokračujte v čítaní

Tržby rástli v priemysle a doprave. Stavebníctvo kleslo

///

Júlové tržby roku 2022 medziročne stúpli v troch z piatich sektorov ekonomiky, pričom vysokú dynamiku rastu si zachovala už len doprava a skladovanie. Vybrané trhové služby a stavebníctvo napriek rastu cien zaznamenali pokles tržieb. Priemysel, ako najdôležitejšie odvetvie v štruktúre ekonomiky, zaznamenal v júli 2022 medziročný rast tržieb o 4,3 %. Pozitívny výsledok sa prejavil v 9 zo 16 sledovaných priemyselných odvetví (špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví).…

pokračujte v čítaní

V júli sa stavalo viac. Pomohlo hlavne zahraničie

//

Výkon stavebníctva v júli 2022 ovplyvňovala najmä inflácia, napriek vysokým rastom v bežných cenách bol plusový výsledok prepočítaný do stálych cien len minimálny. Vývoj bol ovplyvnený miernym poklesom domácej stavebnej produkcie, kde nárast prác na inžinierskych stavbách nestačil na pokles prác na budovách. Celkový výsledok zachránil vysoký nárast zahraničnej produkcie. Objem stavebných prác v júli dosiahol…

pokračujte v čítaní
Volvo na Slovensku postaví svoj tretí európsky závod pri Košiciach. Bude to už piata automobilka, ktorá bude na Slovensku vyrábať autá.

Pri investícii na východnom Slovensku štát podporí tisícky nových pracovných miest

///

To boli hlavné témy stretnutia štátneho tajomníka ministerstva práce Juraja Káčera a šéfa Volvo Cars Slovakia Björnom Helldénom v Bratislave. Ponuku ministerstvo práce predstavilo v nadväznosti na rozhodnutie investora postaviť závod v obci Valaliky pri Košiciach. Investor spolu s dodávateľskými firmami prinesie na východné Slovensko až 13-tisíc nových pracovných miest. Štátny tajomník Juraj Káčer spolu…

pokračujte v čítaní

Slovensko sa rúti do recesie. Priemysel spomalil

//

Ekonomickú výkonnosť už štvrtý štvrťrok po sebe ťahal predovšetkým domáci dopyt, konkrétne vyššia spotreba domácností. Zahraničný dopyt (vývoz) síce ešte zostal v medziročnom poklese, ale už len minimálne. Z 10 skupín odvetví ekonomiky medziročne rástlo 8, rozhodujúcemu priemyslu však dych nestačil a zaostávanie za kondíciou pred pandémiou sa prehĺbilo na takmer 16 %. Hrubý domáci produkt (HDP) v 2. štvrťroku 2022…

pokračujte v čítaní

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júli 2022

/

Tempo rastu tržieb maloobchodu sa v júli opäť spomalilo, medziročne boli vyššie o 1,2 %. Rast ťahali najmä hyper- a supermarkety a špecializované predajne obuvi, textilu a drogérie. V predaji pohonných hmôt síce pokračoval najdynamickejšie nominálny rast, ale enormná inflácia predajcom pohonných hmôt stiahla tržby v stálych cenách do poklesu nad 8 %. Tržby v maloobchode počas júla 2022 medziročne vzrástli o 1,2 %. Rast hodnotený v stálych…

pokračujte v čítaní

Ceny vo výrobnej sfére sa držia naďalej na vysokých úrovniach

//

Medziročné maximá dosahujú výrobné ceny vo viacerých odvetviach priemyslu a tiež ceny poľnohospodárskych výrobkov, naopak rast cien stavebných prác a materiálov mierne spomalil. Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v júli 2022 medziročne vyššie o 42,9 %. Ceny v dodávke elektriny a plynu boli vyššie ako pred rokom o 79,6 % a v ťažbe a dobývaní o 32,2 %. V samotnej priemyselnej výrobe, ktorá zastrešuje viacero kľúčových…

pokračujte v čítaní

Ekonomická nálada sa na Slovensku zhoršuje

//

Celková ekonomická nálada na Slovensku sa výrazne zhoršuje už tretí mesiac po sebe. Súhrnný sezónne očistený indikátor ekonomického sentimentu (IES) sa v auguste medzimesačne znížil o 5,9 bodu na hodnotu 90,9 bodu. Pokles dôvery zaznamenali všetky sektory, pričom najväčší zaznamenali služby. Naďalej sa mierne zhoršovala aj spotrebiteľská atmosféra. Aktuálna hodnota IES bola pesimistickejšia aj v porovnaní…

pokračujte v čítaní

Dôvera podnikateľov v slovenskú ekonomiku v auguste klesla

/

Ekonomická nálada sa zhoršuje, v auguste klesla na najnižšiu úroveň za posledných 17 mesiacov. Najviac sa znížila v službách, pokles bol však aj v stavebníctve, priemysle aj v obchode. Pokles optimizmu prejavili aj spotrebitelia. Pokles dôvery podnikateľov k vývoju ekonomiky na Slovensku pretrváva tretí mesiac po sebe. Aj v auguste klesla dôvera najviac v službách, výrazne sa však znížila…

pokračujte v čítaní
0 0,00