Značka

Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa vyplatila 13. dôchodky

/

Dostalo ich 1.432.060 poberateľov všetkých druhov dôchodkových dávok – starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého a sirotského dôchodku. Sociálna poisťovňa vyplatila 13. dôchodky dôchodcom v ich obvyklých výplatných termínoch od 2. do 24. júla 2022 na účet v banke, v hotovosti prostredníctvom pošty alebo hromadným príkazom do zariadení sociálnych služieb. Seniori dostali 13. dôchodky vyplatené…

pokračujte v čítaní

Sociálna poisťovňa vyplatila 13. dôchodky

/

Dostalo ich 1.432.060 poberateľov všetkých druhov dôchodkových dávok – starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého a sirotského dôchodku. Sociálna poisťovňa vyplatila 13. dôchodky dôchodcom v ich obvyklých výplatných termínoch od 2. do 24. júla 2022 na účet v banke, v hotovosti prostredníctvom pošty alebo hromadným príkazom do zariadení sociálnych služieb. Seniori dostali 13. dôchodky vyplatené…

pokračujte v čítaní

Sociálna poisťovňa zjednodušuje výplatu dávok na účet. Nemusíte byť jeho majiteľom

//

Viaceré dávky zo Sociálnej poisťovne si už môžete nechať posielať na ktorýkoľvek účet v banke alebo na účet pobočky zahraničnej banky, nemusíte byť ich majiteľmi. Umožnila to zmena zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 1. júna 2022. Doteraz mohla Sociálna poisťovňa krátkodobé dávky vyplácať len ak bol príjemca dávky výhradným majiteľom bankového účtu, resp.…

pokračujte v čítaní
0 0,00