Značka

Stavebníctvo

Stavebníctvo medziročne kleslo o 2,7 %. Spomalila domáca aj zahraničná výstavba

//

Spomalenie stavebníctva v štvrtom mesiaci roka bolo dôsledkom najmä medziročne nižších výkonov pri novej výstavbe a z hľadiska typu stavieb 11 % poklesu pri inžinierskych stavbách, kam patria aj diaľnice. Stavebná produkcia1) v apríli 2022 klesla medziročne o 2,7 % a dosiahla hodnotou2) takmer 457 mil. eur. Po dvoch mesiacoch rastu tak stavebná produkcia v stálych cenách znova nedokázala vyprodukovať hodnotu ako pred rokom.…

pokračujte v čítaní

Tržby rástli v priemysle a doprave. Stavebníctvo kleslo

///

Júlové tržby roku 2022 medziročne stúpli v troch z piatich sektorov ekonomiky, pričom vysokú dynamiku rastu si zachovala už len doprava a skladovanie. Vybrané trhové služby a stavebníctvo napriek rastu cien zaznamenali pokles tržieb. Priemysel, ako najdôležitejšie odvetvie v štruktúre ekonomiky, zaznamenal v júli 2022 medziročný rast tržieb o 4,3 %. Pozitívny výsledok sa prejavil v 9 zo 16 sledovaných priemyselných odvetví (špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví).…

pokračujte v čítaní

V júli sa stavalo viac. Pomohlo hlavne zahraničie

//

Výkon stavebníctva v júli 2022 ovplyvňovala najmä inflácia, napriek vysokým rastom v bežných cenách bol plusový výsledok prepočítaný do stálych cien len minimálny. Vývoj bol ovplyvnený miernym poklesom domácej stavebnej produkcie, kde nárast prác na inžinierskych stavbách nestačil na pokles prác na budovách. Celkový výsledok zachránil vysoký nárast zahraničnej produkcie. Objem stavebných prác v júli dosiahol…

pokračujte v čítaní

V máji sa stavebná produkcia zvýšila o 2,5%

//

Produkcia stavebného sektora v máji 2022 pokračovala striedaním mesačných rastov a poklesov a po aprílovom mínuse sa znova dostala do plusu. Vývoj bol ovplyvnený zvýšením objemu prác na budovách a výraznejším rastom inžinierskych stavieb. Stavebná produkcia v máji 2022 dosiahla 520,8 mil. eur a v porovnaní s májom 2021 vzrástla o 2,5 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov…

pokračujte v čítaní

Stavebníctvo medziročne kleslo o 2,7 %. Spomalila domáca aj zahraničná výstavba

//

Spomalenie stavebníctva v štvrtom mesiaci roka bolo dôsledkom najmä medziročne nižších výkonov pri novej výstavbe a z hľadiska typu stavieb 11 % poklesu pri inžinierskych stavbách, kam patria aj diaľnice. Stavebná produkcia1) v apríli 2022 klesla medziročne o 2,7 % a dosiahla hodnotou2) takmer 457 mil. eur. Po dvoch mesiacoch rastu tak stavebná produkcia v stálych cenách znova nedokázala vyprodukovať hodnotu ako pred rokom.…

pokračujte v čítaní
Vo februári rástli oproti januáru tržby takmer vo všetkých odvetviach okrem priemyslu, kde tržby medzimesačne poklesli.

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach vo februári 2022

///

Ťažiskový priemysel si udržal rast tržieb, aj keď v odvetví výroby dopravných prostriedkov tržby poklesli. Vysoké medziročné rasty sa prejavili tiež v doprave (vrátane skladovania), ako aj v informačných a komunikačných činnostiach.  Stavebníctvo či vybrané trhové služby síce rástli, zatiaľ však len nedostatočne dobiehali prepady z februára minulého roka.  Rástli o viac ako 5% Tržby v priemysle vo februári 2022 vzrástli medziročne o 5,1…

pokračujte v čítaní
0 0,00