Značka

ÚRSO

Kotolne v bytových domoch majú poslednú šancu požiadať o regulované ceny energií. Požiadať o to musia svojho dodávateľa energií a regulované ceny pre nich budú platné v budúcom roku. Splaniť musia aj jednu základnú podmienku – zmluva na dodávku energií im musí skončiť do konca tohto roka.

Kotolne môžu ešte niekoľko dní požiadať o dodávku energií za regulované ceny

//

Tie podľa pôvodne platnej legislatívy nepatrili medzi subjekty s regulovanou cenou energií. Dodávatelia im teda účtovali trhové ceny a pre mnohé domové kotolne to bolo priam likvidačné. Pre rastúce ceny energií (plynu aj elektriny) došlo k zmene a domové kotolne sa môžu rozhodnúť, či budú využívať regulované ceny alebo trhové ceny. Čas na rozhodnutie sa pre domové kotolne kráti,…

pokračujte v čítaní

Ceny elektriny pre domácnosti by mohli v budúcom roku dramaticky stúpnuť

/

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dnes upozornil, že proces regulácie cien elektriny na budúci rok sa začína už dnes, 01.08. 2022, pričom absentujú pravidlá pre implementáciu Memoranda o porozumení so spoločnosťou Slovenské elektrárne. Chýbajú pravidlá ÚRSO upozorňuje, že bez riadneho prijatia mimoriadnych opatrení v tejto oblasti pritom hrozí pre jednu bežnú domácnosť nárast ročných…

pokračujte v čítaní

Regulovaný alebo neregulovaný. Rozhodnúť sa musíte do konca apríla

/

Domové kotolne a zariadenia sociálnych služieb majú čas už len do konca apríla rozhodnúť sa, či chcú patriť v budúcom roku medzi subjekty s regulovanou cenou. Požiadať o to treba svojho alebo ktoréhokoľvek iného dodávateľa plynu alebo elektriny, s ktorým odberateľ uzavrie zmluvu o združenej dodávke plynu alebo elektriny v prípade, ak aktuálna zmluva za ceny nepodliehajúce cenovej regulácii…

pokračujte v čítaní
Kotolne v bytových domoch majú poslednú šancu požiadať o regulované ceny energií. Požiadať o to musia svojho dodávateľa energií a regulované ceny pre nich budú platné v budúcom roku. Splaniť musia aj jednu základnú podmienku – zmluva na dodávku energií im musí skončiť do konca tohto roka.

Kotolne môžu ešte niekoľko dní požiadať o dodávku energií za regulované ceny

//

Tie podľa pôvodne platnej legislatívy nepatrili medzi subjekty s regulovanou cenou energií. Dodávatelia im teda účtovali trhové ceny a pre mnohé domové kotolne to bolo priam likvidačné. Pre rastúce ceny energií (plynu aj elektriny) došlo k zmene a domové kotolne sa môžu rozhodnúť, či budú využívať regulované ceny alebo trhové ceny. Čas na rozhodnutie sa pre domové kotolne kráti,…

pokračujte v čítaní
0 0,00