Značka

Zamestnanosť

Zamestnanosť rastie. Najviac nových zamestnancov pribudlo v ubytovaní

//

Predbežné dáta o zamestnanosti získavané najmä od veľkých podnikov v apríli 2022 potvrdili medziročný rast počtu zamestnaných osôb v 8 spomedzi 10 sledovaných odvetví ekonomiky, ich počet výraznejšie vzrástol v ubytovaní o 16,5%, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 10,3% a tiež v informačných a komunikačných činnostiach o 5,1%. Menej ako o štyri percentá sa zvýšila zamestnanosť v doprave a skladovaní, maloobchode, predaji a…

pokračujte v čítaní

Nezamestnanosť kolíše. Ľudí bez práce prestalo ubúdať

///

Nezamestnanosť však môže opäť začať rásť, pre mnohé končiace firmy v posledných mesiacoch. Navyše pre vysoké ceny energií a žiadnu podporu zo strany štátu už viaceré firmy oznámili koniec. Naďalej klesá počet znevýhodnených uchádzačov, naopak, počet tohtoročných absolventov stredných a vysokých škôl v evidencii uchádzačov o zamestnanie počas leta tradične stúpol. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny…

pokračujte v čítaní

Počet zamestnancov klesal hlavne v priemysle

///

Predbežné údaje o zamestnanosti, ktoré poskytujú hlavne veľké podniky, v júli 2022 potvrdili medziročný rast počtu zamestnaných osôb v 9 spomedzi 10 sledovaných odvetví ekonomiky. Počet osôb zamestnaných v ubytovaní v júli 2022 narástol o 12,4 %, čo bol najvyšší nárast zamestnanosti spomedzi sledovaných odvetví. V reštauráciách a pohostinstvách počet zamestnaných osôb stúpol o 8,3 % a v odvetví informácií a komunikácie o 5,5 %. Nižší nárast zamestnanosti (do 5 %) bol v maloobchode, v predaji…

pokračujte v čítaní

Pracujúcich pribudlo vo všetkých krajoch

/

Počet pracujúcich medziročne vzrástol v 14 z 18 sledovaných odvetví ekonomiky. Pozitívnu bilanciu podporil najmä prírastok pracujúcich v stavebníctve, vzdelávaní, ako aj v ubytovaní a stravovaní. V najdôležitejšej zložke zamestnanosti – v priemysle počet pracujúcich naďalej klesal. Zamestnanosť podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) v 2. štvrťroku 2022 medziročne vzrástla o 2,7 %, počet pracujúcich dosiahol 2 milióny 604-tisíc osôb.…

pokračujte v čítaní

ŠÚ SR: Počet zamestnancov rástol aj v máji

//

Nominálne mesačné mzdy v máji 2022 medziročne rástli vo všetkých 10 sledovaných odvetviach, avšak rastúcemu tempu inflácie odolal len sektor ubytovania. Zamestnanosť vo väčšine odvetví rástla, výnimkou bol aj v máji počtom zamestnancov najväčší priemysel. Údaje dnes zverejnil Štatistický úrad SR. Predbežné dáta o zamestnanosti, ktoré poskytujú hlavne veľké podniky, v máji 2022 potvrdili medziročný rast počtu zamestnaných osôb v…

pokračujte v čítaní

Zamestnanosť rastie. Najviac nových zamestnancov pribudlo v ubytovaní

//

Predbežné dáta o zamestnanosti získavané najmä od veľkých podnikov v apríli 2022 potvrdili medziročný rast počtu zamestnaných osôb v 8 spomedzi 10 sledovaných odvetví ekonomiky, ich počet výraznejšie vzrástol v ubytovaní o 16,5%, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 10,3% a tiež v informačných a komunikačných činnostiach o 5,1%. Menej ako o štyri percentá sa zvýšila zamestnanosť v doprave a skladovaní, maloobchode, predaji a…

pokračujte v čítaní

Mzdy rástli, ale reálne mzdy poklesli

/

Nominálne mesačné mzdy v marci 2022 medziročne vzrástli vo všetkých 10 sledovaných odvetviach. V šiestich z nich však rast nedokázal udržať krok s infláciou a došlo k poklesu reálnej mzdy. Počet zamestnaných osôb vo väčšine odvetví rástol. Predbežná mesačné dáta v SR získavané najmä od veľkých podnikov potvrdili medziročný rast počtu zamestnaných osôb v marci 2022 v 8 spomedzi 10 sledovaných…

pokračujte v čítaní

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach vo februári 2022

/

Medziročne mzdy vo februári 2022 rástli vo všetkých 10 sledovaných odvetviach, v niektorých však pomalšie ako inflácia. Najdynamickejšie sa dvihli v ubytovaní (o viac ako štvrtinu) a potom ešte v predaji a oprave motorových vozidiel a v maloobchode. Viac osôb ako pred rokom pracovalo vo všetkých odvetviach s výnimkou predaja a opráv motorových vozidiel. Zamestnanosť…

pokračujte v čítaní
0 0,00