9.8 C
Bratislava

Vytvorte si vlastný blog

Založte si vlastný blog a diskutujte s komunitou na témy zo sveta peňazí, financií, ekonomiky a biznisu. Články, recenzie a vaše príspevky na jednom mieste.

+2

Články
týždenne

+4

Články
mesačne

+12

Článkov
ročne

Založte si vlastný blog

Vytvorenie účtu

Založte si účet a úpžiadajte o jeho overenie

Aby ste si mohli vytvoriť váš profil na blogu je potrebné sa najprv zaregistrovať. Pri registrácii však nevyžadujeme žiadne overenie totožnosti. Pokiaľ sa rozhodnete prispievať na blogu je potrebné overiť vašu totožnosť. Bez overenia totožnosti nebudú vaše články na blogu publikované.

Overenie totžnosti

Overte vašu totožnosť

Overenie totožnosti je dôležitým krokom k vlastnému blogu. Overenie totožnosti sa realizuje zaslaním bezpečnostného kódu na vašu poštovú adresu.

Po vyplnení formulára nižšie vám na vašu poštovú adresu doporučene pošleme jednorazový overovací kód. Po jeho obdržaní kód zadáte na našej stránke a tým overíte vašu totožnosť.

Pošleme kód

Váš overovací kód pošleme poštou

Po vyžiadaní overovacieho kódu vám kód na overenie totožnosti pošleme poštou doporučene na vašu poštovú adresu na Slovensku.

Kód posielame doporučene a zvyčajne ho posielame nasledujúci pracovný deň po jeho vyžiadaní. V obálke budete mať aj inštrukcie na jeho zadanie na našej stránke.

Zadajte kód

Overovací kód zadajte na tejto stránke

Overovací kód, ktorý od nás dostanete v obálke zadajte na tejto stránke. Tým potvrdíte vašu totožnosť. Overovací kód zadajte nižšie na stránke a počkajte na overenie vášho profilu blogera.

Overenie totožnosti

Počkajte na potvrdenie vášho profilu

Pokiaľ ste zadali overovací kód na tejto stránke, tak počkajte na potvrdenie vášho profilu. Váš profil potvrdíme zvyčajne do 24 hodín od zadania overovacie kódu na tejto stránke. Pokiaľ by sme mali problém s overením vašej totožnosti, tak vás budeme kontaktovať.

Ak to potvrdíme vašu totožnosť môžete prispievať na blogu. Pokiaľ ste medzi tým už odoslali vás prvý článok, jeho zverejnenie môže trvať aj niekoľko dní.

Blogujte

Môžete začať publikovať na blogu

Ak sme váš profil blogera schválili, môžete začať publikovať článku na blogu. Pokiaľ ste prvý článok odoslali pred schválením profilu blogera, môže trvať aj niekoľko dní jeho overenie. Počkajte na mail s potvrdením o publikovaní článku.

Vytvorte si vlastný blog

Môžete si vytvoriť vlastný profil a prispievať článkami na náš blog. Pre vytvorenie profilu na našom blogu je potrebné mať schválený profil prispievateľa. Bez jeho schválenia nebudú články publikované. Pred vytvorením profilu je potrebné sa najprv registrovať na stránke a až potom môžete požiadať o schválenie profilu na našom blogu.

Overte vašu totožnosť

V prípade, keď ste už dostali zásielku s kódom pre overenie totožnosti, tak ho môžete zadať pomocou formulára nižšie. Až po overení totožnosti bude váš profil aktívny a budete môcť písať články na blogu.